nieuws

Caroline Prisse

25.01.2013

Eerste honoreringen regeling Opdrachtgeverschap

Het Mondriaan Fonds heeft 9 voorbeeldstellende projecten gehonoreerd als resultaat van een eerste oproep voor bijzondere projecten op het gebied van opdrachtgeverschap. De projecten variëren van een opdracht van het Glasmuseum aan Caroline Prisse tot een opdracht van de Erasmus Universiteit aan Kathrin Schlegel. Hiermee is de nieuwe regeling van het Mondriaan Fonds voor opdrachtgeverschap van start gegaan, die tot doel heeft het stimuleren van belangwekkende en openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten. Het Mondriaan Fonds hecht aan een grotere betrokkenheid van (markt)partijen bij de totstandkoming van beeldende kunst en daarmee aan het vergroten van de kwaliteit en de zichtbaarheid van beeldende kunst voor een zo groot mogelijk publiek. De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 1 maart.

Na een open oproep werden 23 uiteenlopende plannen bij het Mondriaan Fonds ingediend. Er is gekozen voor een aantal projecten waarbij steeds sprake is van een bijzondere samenwerking en een overtuigend artistiek inhoudelijk plan en presentatieplan. Alle gehonoreerde projecten bieden de mogelijkheid aan beeldend kunstenaars om nieuw werk te produceren én te presenteren. In sommige gevallen wordt het werk tevens aangekocht door de opdrachtgever. De bijdrage van het Mondriaan Fonds aan de realisatiekosten is nooit meer dan 50%. Van de opdrachtgever wordt onder meer verwacht dat zij een reëel honorarium voor de kunstenaar beschikbaar stelt. 

De gehonoreerde projecten:

'Campus Woudestein': De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de jonge beeldend kunstenaar Kathrin Schlegel de opdracht gegeven een kunstwerk te realiseren in de openbare ruimte van de nieuwe campus Woudestein. Schlegel heeft een ontwerp gemaakt voor een iconische sculptuur waarbij gepolijste RVS elementen worden samengebracht met de originele stenen sokkel van het standbeeld van Erasmus van Hendrick de Keyser uit 1622.
Ideeschets Kathrin Schlegel, opdracht Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam

'Chemical Plant': Het Nationaal Glasmuseum heeft in samenwerking met Stichting Stokroos beeldend kunstenaar Caroline Prisse uitgenodigd voor een solo-tentoonstelling. De opdracht aan Prisse is om hiervoor een nieuw en monumentaal werk te maken. Prisse zal een installatie maken bestaande uit glazen bramenstruiken en verschillende laboratoriumonderdelen. Dit werk wordt vervolgens in zijn geheel aangekocht door het museum.
beeld: Caroline Prisse 

'Bronbekers in beeld': een project van stichting NOX en Museum Bronbeek waarbij autonome kunst wordt ingezet om erfgoed te ontsluiten voor een breed publiek. Aan zeven hedendaagse beeldend kunstenaars is de opdracht gegeven om nieuw werk te maken gebaseerd op zeven historische figuren uit de Nederlandse koloniale militaire geschiedenis.

Afbeelding: Lique Schoot, geschilderde portretten van haar grootvader, links: Opa Schoot (19 jaar), olieverf op doek, 40 x 30 cm, 2008, rechts: Opa Schoot (42 jaar), olieverf op doek, 40 x 30 cm, 2008 

'Archief voor de Toekomst': een publiek-private samenwerking tussen de Verbeke Foundation en het Brabants Kenniscentrum voor kunst en cultuur (BKKC). Jacobus Kloppenburg heeft de opdracht gekregen om een monumentaal en permanent kunstwerk te maken dat tevens fungeert als presentatieplek voor diens oeuvre en voor nieuw werk.

'Vertical Cinema': een internationale co-productie in opdracht van Sonic Acts, Filmmuseum Österreich, NÖ Festival-Ges.m.b.H., Filmtechniek BV en European Space Agency (ESA). Een aantal beeldend kunstenaars heeft de opdracht gekregen om een nieuw cinematografisch werk te produceren voor een bijzonder vertoningsformaat. De kunstenaars worden uitgenodigd om werk te maken dat zich verhoudt tot het thema 'Dark Matter' en dat gebruik te maken van het materiaal afkomstig uit het enorme archief van de ESA.

'In Holland staat een huis': een interdisciplinaire samenwerking waarbij in opdracht van het Huis voor de Beeldculuur en Dansgezelschap De Stilte uit Breda vier beeldend kunstenaars samen met vier choreografen een 'kamer' te maken als speelveld voor een voorstelling tijdens het Internationale Stiltefestival 2013.

'Crops': een publiek-private samenwerking tussen Stichting In Opdracht en Museum Jan Cunen in Oss. Voor een tentoonstelling in het museum gaat fotograaf Gerco de Ruijter een samenwerking aan met de kunstenaars Esther Polak en Ivar van Bekkum. Gezamenlijk maken zij een aantal nieuwe multidisciplinaire en installatieve werken met als onderwerp de verbeelding van de veranderlijkheid van het landschap.

‘Large Pendulum Wave’: een groot kinetisch lichtsculptuur van Ivo Schoofs dat tot stand komt door een samenwerking van de kunstenaar, Stichting Dark Matter, de Gemeente Eindhoven en verschillende sponsors, waaronder Philips. Het werk gaat op tournee langs verschillende kunst- en muziekfestivals in binnen- en buitenland.

'07:05:1945': een project van beeldend kunstenaar Ronald van Tienhoven in samenwerking met Partizan Publik en Het Parool. Het project is een reconstructie met beeldmiddelen van de schietpartij op de Dam in Amsterdam aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het doel is om op basis van bestaand foto- en filmmateriaal een werk te maken, een herinterpretatie van de dramatisch gebeurtenis op 7 mei 1945.

Voor meer informatie over het project van het Nationaal Glasmuseum klik hier. De overige projecten worden binnenkort nader toegelicht en online gezet als voorbeeldprojecten bij de regeling Opdrachtgeverschap.

De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 1 juni 2013. Overweegt u een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met Steven van Teeseling (s.vanteeseling@mondriaanfonds.nl). Klik hier voor meer informatie over de regeling Opdrachtgeverschap en het aanvraagformulier.

  

« nieuwsoverzicht