nieuws archief

overzicht

KulturA eindigt per 15 september

Instellingen op de Nederlandse Cariben konden tot 15 september 2012 aanvragen indienen voor KulturA. Aanvragers kunnen in de toekomst gebruik blijven maken van de reguliere subsidiemogelijkheden van de deelnemende fondsen. Ook worden experts bij de advisering betrokken zodat de specifieke context van de Nederlandse Cariben in de beoordeling kan worden meegewogen.

Deze tijdelijke regeling van het Mondriaan Fonds in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten en het Nederlands Letterenfonds was bedoeld voor eenmalige investeringen in materiaal, kennis of netwerkvorming die de culturele infrastructuur op de Nederlandse Caribische eilanden en de (internationale) uitwisseling zouden helpen te versterken.

Binnen KulturA is de afgelopen jaren aan ruim negentig projecten bijgedragen met een bedrag van meer dan twee miljoen euro. De projecten varieerden van het aanschaffen van nieuwe belichting voor de Arubaanse schouwburg en het inrichten van een museale ruimte op Sint-Eustatius tot het inhuren van specifieke kennis door een dansschool op Sint-Maarten en het oprichten van een internationaal architectuurnetwerk op Curaçao. Daarnaast zorgden de inspanningen van de fondsen op de eilanden voor een stijging van het aantal aanvragen in de reguliere subsidievormen, een intensiever contact tussen sleutelfiguren in het culturele veld op de eilanden en in Nederland en voor een toename van de zichtbaarheid van Nederlands-Caribische organisatie in de eigen regio.
Medewerkers van het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds brachten in augustus 2012 een laatste werkbezoek aan alle zes de eilanden. Onderwerp van gesprek waren niet alleen het monitoren van lopende projecten en het bespreken van de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven, maar ook de deadline voor het indienen van nieuwe voorstellen: tot 15 september 2012 konden nog nieuwe voorstellen worden ingediend binnen KulturA.
www.regelingkultura.nl