nieuws archief

overzicht

Gehonoreerde plannen Opdrachtgeverschap

Deze week werd bekend welke samenwerkingen tussen opdrachtgever en kunstenaars een positieve beoordeling van het Mondriaan Fonds kregen. Voor een Bijdrage Opdrachtgeverschap werden o.a. projecten van Fiona Tan, Folkert de Jong en Krijn de Koning geselecteerd. De gehonoreerde opdrachtgevers vormen een divers gezelschap van o.a. musea, een school, een private kunststichting en een kunstencentrum. Ook werd de eerste Werkbijdrage Bewezen Talent+Opdrachtgever toegekend, een nieuwe mogelijkheid voor opdrachtgevers die veelbelovende plannen hebben voor een bijzondere samenwerking met een kunstenaar. 1 juni is de deadline voor de volgende aanvraagrondes.


Nele – Museum van Loon
heeft een opdracht verstrekt aan Fiona Tan voor een ‘site specific’ videowerk. Het werk zal worden aangekocht voor de collectie van het museum. De opdracht wordt gegeven in het kader van het tentoonstellingproject ‘Suspended Histories’ dat de geografische connectie tussen Museum van Loon en Azië als vertrekpunt heeft. Het project stimuleert de dialoog over het Nederlandse koloniale verleden en raakt actuele thema’s als vaderland, herinnering, migratie, assimilatie en identiteit. Fiona Tan maakt in het kader hiervan een nieuw videowerk met als werktitel ‘Nele’, geïnspireerd op de ‘vergeten’ dochter van Rembrandt van Rijn, Cornelia.

still van Nele, HD installation (2013) Fiona Tan courtesy the artist and Frith Street Gallery, London

Dordtyart 2013 – DordtYart is een centrum voor hedendaagse kunst en gevestigd op een voormalige scheepswerf in Dordrecht. In de industriële ruimtes kunnen kunstenaars hun werk produceren en exposeren. DordtYart werkt voornamelijk met sculptuur en installatiekunst en wil ontmoetingen tussen kunstenaars, bezoekers en jongeren van het plaatselijke leer/werk bedrijf mogelijk maken. Voor 2013 heeft de organisatie 11 Nederlandse en enkele buitenlandse kunstenaars uitgenodigd om monumentaal nieuw werk te maken, waarbij het maakproces publiek toegankelijk is. Voor 5 opdrachten heeft de organisatie ondersteuning gevraagd en gekregen van het Mondriaan Fonds: Edwin van der Heide, het duo Elodie Hiryczuk en Sjoerd van Oevelen, Roland Schimmel, Peter Vink en Marije Vogelzang.

Schoolplein Utrecht – Gezamenlijke aanvraag van de Gemeente Utrecht en de U3 school voor een kunstopdracht aan Krijn de Koning. Een totaalontwerp voor het hele schoolplein dat nauw aansluit bij de doelgroep van moeilijk lerende kinderen van deze school voor speciaal onderwijs. Het wordt een functionele ruimtelijke installatie, een beweeg- en speelsculptuur die kinderen een uitdagende en stimulerende omgeving biedt voor leren en ontwikkelen.

Schetsontwerp U3 school, Utrecht. Krijn de Koning

Zomeren op de Buitenplaats –  Een expositie van hedendaagse ‘follies’ in de stijltuinen van buitenplaats Beeckestijn in Velsen. Tien kunstenaars maken een vertaling van het begrip ‘folly’: een wonderlijk bouwwerk zonder duidelijke functie. De kunstenaars laten zich daarbij inspireren door de cultuurhistorie van de buitenplaats en een oude gravure waarop follies staan aangegeven die Beeckestijn vermoedelijk ooit kende.

The Primacy of Matter over Thought, Folkert de Jong

The Primacy of Matter over Thought – Opdracht aan Folkert de Jong voor de productie van een nieuw werk in het kader van een tentoonstelling over de anatomische les die vanaf september in het Gemeentemuseum Den Haag te zien zal zijn. In de tentoonstelling worden alle zeventiende eeuwse anatomische lessen voor het eerst bij elkaar gebracht. Ze worden getoond samen met werk van internationale hedendaagse kunstenaars. De Jong werkt aan een zaalvullende installatie met meerdere sculpturen, dat gebaseerd is op het Theater Anatomicum en het thema van de kwetsbaarheid van de mens. In de tentoonstelling zal het werk fungeren als schakel tussen het zeventiende eeuwse en het hedendaagse werk.

Tartarus Mist – Het Noordbrabants Museum Den Bosch heeft aan Bram Hermens een opdracht verstrekt voor het maken van een monumentaal hedendaags drieluik in de geest van Hieronymus Bosch. Hermens ontwikkelde het werk ‘Tartarus Mist’, een glasraam waarin een verbinding wordt gelegd tussen de angst van de moderne mens voor ‘genetic engeneering’, ‘Paradise Lost’ van John Milton en de wereld van Hiëronymus Bosch. Het werk wordt gezeefdrukt op een voorzetraam dat voor het raam in de Brabantzaal wordt geplaatst.

KadS 2013 – Een tentoonstelling in de openbare ruimte in de Schinkelbuurt in Amsterdam met werk van acht internationale kunstenaars. Opdrachtgever is de private Soledad Senlle Art Foundation. Met de manifestatie wil men reflecteren op welke plaats kunst inneemt in onze maatschappij. De artistieke interventies verwijzen naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de commercialisering van en censuur in de openbare ruimte. Centrale vraagstelling: Hoe publiek is de publieke ruimte? De kunstenaars waarvoor is aangevraagd zijn: Sachi Miyachi, Marieke Schuurman en Sarah van Sonsbeek.

Gehonoreerd plan Werkbijdrage bewezen talent + opdrachtgeverschap
Castrum Peregrini en Amie Dicke hebben een werkbijdrage bewezen talent+opdrachtgever ontvangen voor hun samenwerking met als titel Een Huis Als Muze. De bijdrage is bedoeld voor de ontwikkeling en productie van nieuw werk binnen een periode van twee jaar, waarbij de opdrachtgever de kunstenaar intensief wil volgen en vervolgens het werk zal presenteren. Werkplan en presentatievoorstel hangen nauw met elkaar samen. Aan Amie Dicke wordt gevraagd om te reageren op de authenticiteit en het unieke van de plek Castrum Peregrini en voor langere periode deze context te benaderen vanuit haar werk als beeldend kunstenaar. De kunstenaar wil haar werk binnen deze context verder ontwikkelen.