nieuws archief

overzicht

Budget veiligheidszorg in laatste ronde overvraagd

In de laatste aanvraagronde voor veiligheidszorg is door 26 kerken en musea in totaal € 190.000 euro aangevraagd. Het beschikbare budget van € 43.000 werd hiermee viermaal overvraagd. Negen aanvragen zijn (deels) gehonoreerd. Tot 1 oktober 2013 konden niet-rijksmusea, archieven en kerken een aanvraag indienen voor het verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg van collectie, personeel, publiek en gebouw. Het was de laatste keer dat hiervoor bij het Mondriaan Fonds kon worden aangevraagd. Sinds 2011 verstrekte het Mondriaan Fonds € 500.000 voor de verbetering van veiligheidszorg.

De bijdragen waren bestemd voor het opstellen van integrale veiligheidsplannen en het bevorderen van regionale veiligheidsnetwerken. Speciale aandacht ging uit naar veiligheidszorg in kerken en in de Nederlandse Cariben.
 
Van de 21 kerken die onlangs een aanvraag indienden werden er acht (deels) gehonoreerd: St Jan, Den Bosch; Grote Kerk, Dordrecht; St Bavo, Haarlem; Westerkerk, Enkhuizen; Zuiderkerk, Enkhuizen; Synagoge A.B.N. Davidsplein, Rotterdam; Lebuïnes Kerk, Deventer; Bisdom Willemstad (Curaçao). Van de vijf museale aanvragen werd er één gehonoreerd, namelijk die van het Museumhuis Groningen.
 
In opdracht van het Mondriaan Fonds voert Research voor Beleid/Pantheia momenteel een extern onderzoek uit naar het functioneren van de regeling veiligheidszorg in de periode 2011 tot 2013. Op basis van deze uitkomsten zal in overleg met het ministerie van OCW worden bezien of de regeling veiligheidszorg wordt gecontinueerd. Deze laatste aanvraagronde heeft in ieder geval bewezen dat er een grote vraag is naar een regeling voor veiligheidszorg.