nieuws archief

overzicht

Wijziging in opzet en datum voordrachten Prix de Rome architectuur

Naar aanleiding van de lancering van de Prix de Rome architectuur 2014 heeft het Mondriaan Fonds veel positieve reacties gekregen. Er is echter ook enige onrust ontstaan over de gewijzigde systematiek van voordrachten via scouts. Bij sommigen bestond de angst dat jonge talentvolle architecten de kans zou worden ontnomen om mee te dingen. Het Mondriaan Fonds heeft dit systeem juist opgezet om ook architecten die zichzelf niet als kandidaat opgeven de kans te geven voor een Prix de Rome te worden voorgedragen. Bij de Prix de Rome beeldende kunst 2013 werd bevestigd dat die vooronderstelling klopt. Hoewel het fonds gelooft in het voordrachtensysteem met scouts, wil het ook genereus zijn en jong talent een extra kans geven. Dit is immers het doel van de Prix de Rome.

Graag nemen we ons dus de kritiek ter harte en zullen we aan de jury zowel de voordrachten van de scouts voorleggen als de voordrachten door derden (waaronder ook eigen voordrachten). Deze moeten zijn voorzien van een motivering van maximaal 500 woorden.

Om iedereen gelijke kansen te geven, is de deadline voor de voordrachten door derden uitgesteld tot 17 januari. Voordrachten kunnen worden gedaan via m.veenhuijzen@mondriaanfonds.nl:

Elke architect die wordt voorgedragen bij het Mondriaan Fonds zal vervolgens verzocht worden om de volgende documentatie te sturen ter beoordeling voor de jury:

  • Naam, geboortedatum, woonplaats, werkzaam als architect sinds
  • Portfolio van recent werk en verwijzing naar eventuele website.
  • Beschrijving van de uitgangspunten van het werk

Een internationale jury zal een shortlist selecteren op basis van bovenstaande documentatie en op basis van de motivaties waarmee scouts of derden hun voordracht hebben onderbouwd.

www.prixderome.nl