nieuws archief

overzicht

Herhaalde mededeling Prix de Rome architectuur

Naar aanleiding van de lancering van de Prix de Rome architectuur 2014 heeft het Mondriaan Fonds veel positieve reacties gekregen. Er is echter ook enige onrust ontstaan over de gewijzigde systematiek van voordrachten via scouts. Bij sommigen bestond de angst dat jonge talentvolle architecten de kans zou worden ontnomen om mee te dingen. Het Mondriaan Fonds heeft dit systeem juist opgezet om ook architecten die zichzelf niet als kandidaat opgeven de kans te geven voor een Prix de Rome te worden voorgedragen. Bij de Prix de Rome beeldende kunst 2013 werd bevestigd dat die vooronderstelling klopt. Hoewel het fonds gelooft in het voordrachtensysteem met scouts, wil het ook genereus zijn en jong talent een extra kans geven. Dit is immers het doel van de Prix de Rome.

Eind december heeft het Mondriaan Fonds bekend gemaakt zich de kritiek ter harte te nemen en aan de jury zowel de voordrachten van de scouts voor te leggen als de voordrachten door derden, waaronder ook van architecten die zichzelf voordragen. Alle voordrachten moeten zijn voorzien van een motivering van maximaal 500 woorden. Om iedereen gelijke kansen te geven, is de deadline voor de voordrachten door derden uitgesteld tot 17 januari. Voordrachten kunnen worden gedaan via m.veenhuijzen@mondriaanfonds.nl:

Elke architect die wordt voorgedragen bij het Mondriaan Fonds – door een scout, een derde of zichzelf –  zal vervolgens verzocht worden om de volgende documentatie te sturen ter beoordeling voor de jury:

–     Naam, geboortedatum, woonplaats, werkzaam als architect sinds

–     Portfolio van recent werk en verwijzing naar eventuele website.

–     Beschrijving van de uitgangspunten van het werk

Een internationale jury zal een shortlist selecteren op basis van bovenstaande documentatie en op basis van de motivaties waarmee scouts of derden hun voordracht hebben onderbouwd. De jury zal bij de beoordeling zoeken naar talentvolle architecten die de belofte van relevant werk inhouden. Belangrijk is daarbij het persoonlijk handschrift van de architect, zoals dat onder andere tot uitdrukking komt binnen de context van al dan niet gerealiseerde projecten.

De architecten die voor de shortlist worden geselecteerd krijgen een werkbudget en de opdracht om een schetsopdracht te maken voor een door de jury geformuleerde opgave. Het staat de kandidaten op de shortlist vrij om in de eigen studio of (deels) in een werkomgeving naar keuze aan deze schetsopdracht te werken. Tijdens de werkperiode kan elke architect gekoppeld worden aan een coach naar keuze. Het resultaat wordt in het najaar van 2014 gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut, waarna een tweede juryronde volgt en de winnaar van de Prix de Rome architectuur bekend wordt gemaakt. Deze winnaar ontvangt een bedrag van € 40.000 en een werkperiode in de American Academy in Rome.

www.prixderome.nl