nieuws archief

overzicht

Gehonoreerde plannen Opdrachtgeverschap

Pauluskerk in Rotterdam Pauluskerk in Rotterdam

Onlangs zijn 12 projecten gehonoreerd waarbij opdrachtgevers samenwerken met in totaal 23 beeldend kunstenaars, onder wie Jan Dibbets, Lucas Lenglet, Bik Van der Pol, Hans van der Meer en Rory Pilgrim. De opdrachtgevers vormen een over het land verspreid en uiteenlopend gezelschap van musea, presentatie-instellingen, een kunstvereniging, een stichting voor videokunst in de openbare ruimte, een schouwburg en organisatie gericht op landschapskunst. Nieuw is dat ook een aantal kerken een opdracht verstrekt binnen de regeling. De Pauluskerk in Rotterdam heeft Marieke van der Lippe een opdracht gegeven voor een videotriptiek over de relatie tussen de religieuze ervaring en maatschappelijk verzet. De Haarlemse Sint Bavo heeft als onderdeel van een grootscheepse restauratie een opdracht verstrekt aan Jan Dibbets voor het ontwerp van glas-in-loodramen in het middenschip van de kathedraal.

Ook werd een Werkbijdrage Jong Talent+Opdrachtgever toegekend aan de Kinderkunsthal Villa Zebra in Rotterdam en startend kunstenaar Birgit Verwer. Instellingen en andere opdrachtgevers kunnen binnen deze regeling een aanvraag doen voor een langdurige samenwerking met een talentvolle kunstenaar.

De Bijdrage Opdrachtgeverschap is gericht op publieke én private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. Het Mondriaan Fonds stimuleert initiatieven waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. Met de regeling wordt een brug geslagen met verschillende maatschappelijke sectoren en culturele disciplines. De financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds is nooit hoger dan 50%. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij onder meer een reëel honorarium voor de kunstenaar beschikbaar stelt. Lees hier het blog van Birgit Donker over het kunstenaars honorarium.

De eerstvolgende deadline voor de aanvraagronde Bijdrage Opdrachtgeverschap is 16 mei. De deadline voor de aanvraagronde Werkbijdrage Jong Talent+Opdrachtgever en Werkbijdrage Bewezen Talent+Opdrachtgever is 5 september.

In deze aanvraagronde werden de volgende projecten gehonoreerd:
Landvaart
– Voor het interdisciplinaire zomerfestival Onderstroom in Vlissingen heeft beeldend kunstenaar Peter Zegveld een interactieve beeldenroute ontworpen die geïnspireerd is op het maritieme verleden van de stad en tegelijk reflecteert op het fenomeen beeldenroute als toeristische attractie. Het project Landvaart bestaat uit een mobiele sculptuur, gebaseerd op de samensmelting van een auto en een boot, waarin twintig mensen plaats kunnen nemen; deze mobiele sculptuur legt dagelijks meerdere malen een route af langs een aantal installaties: een aantal schijnbaar brandende panden in de oude binnenstad, een verduisterde loods met een geluidswerk, en de vuurtoren in de haven. Het project is te zien in de zomer van 2014.

Mystiek en Verzet – De Pauluskerk in het centrum van Rotterdam manifesteert zich al sinds de jaren tachtig als sociaal betrokken kerk met veel aandacht voor onderwerpen als illegaliteit, armoede, arbeidsmigratie, dakloosheid en sociaal-psychische problemen. In 2013 is de Pauluskerk heropend in een nieuw gebouw van de Engelse architect William Alsop. De kerk bevat naast een kerkzaal en vergaderruimtes ook een zogenaamde ‘Open Huis’ en een ‘Kerkplein’, twee ruimtes die de kerk als verlenging van de openbare ruimte beschouwt. De Pauluskerk heeft Marieke van der Lippe gevraagd een videotriptiek te maken voor het Kerkplein. Zij ontwikkelde een concept getiteld Mystiek en Verzet, ontleend aan het theologische werk van Dorothee Sölle (1927-2003) over de relatie tussen de religieuze ervaring en het maatschappelijk verzet. In de triptiek draaien op drie monitoren parallel verschillende loops: één bevat interviews met de bezoekers van de Pauluskerk, één bevat bewegende alledaagse beelden die verwonderen, en één portretteert Rotterdam als grote stad. Gezamenlijk dienen ze een appèl van verwondering en engagement te doen op de bezoekers van de Pauluskerk.

Nude Animal Cigar – Opdracht van het Gemeentemuseum Den Haag namens het Fotomuseum Den Haag aan beeldend kunstenaar Paul Kooiker voor het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuwe installatie annex kunstenaarsboek. Het werk wordt gemaakt ten behoeve van een solotentoonstelling van zijn werk, die te zien zal zijn vanaf 18 oktober 2014 in de hoofdzaal van het museum. De tentoonstelling zal bestaan uit vier installaties, drie reeds bestaande en één nieuwe. Belangrijk onderdeel van de ‘mid-career retrospective’ is de keuze om de fictieve fotoverzamelingen die Kooiker maakt in een monumentale, museale setting ‘lijfelijk’ te laten ervaren voor het publiek. De tentoonstelling wordt daarmee meer dan een chronologisch overzicht van twintig jaar werk. Net als de eerdere installaties zal het nieuwe werk bestaan uit geprinte en opgeplakte fotowerken (circa 200) en een kunstenaarsboek in oplage.

The Part In The Story Where A Part Becomes A Part Of Something Else – Opdracht van kunstinstelling Witte de With in Rotterdam in het kader van de expositie The Part In The Story… aan de volgende kunstenaars: Lucas Lenglet, Bik Van der Pol en Praneet Soi. Zij maken nieuw werk voor een groepstentoonstelling waaraan meer dan veertig internationale kunstenaars deelnemen. Het centrale onderwerp van de tentoonstelling is de wisselwerking tussen objecten, situaties en verhalen. Dit wordt zichtbaar gemaakt volgens principes als spanning, zwaartekracht en momentum. Lucas Lenglet maakt een werk bestaande uit elementen van polyuretaan die functioneren als versterkers en verzachters van de ruimte waarin ze geplaatst worden. Het werk van Bik Van der Pol behelst een transformatie van een bestaand werk in de openbare ruimte. Praneet Soi maakt een neon-werk gebaseerd op een persoonlijk verhaal waarin Hong Kong en zijn grootvader een belangrijke rol spelen. De werken zullen te zien zijn van 22 mei tot 17 augustus 2014.

DordtYart 2014DordtYart is een centrum voor hedendaagse kunst en gevestigd op een voormalige scheepswerf in Dordrecht. In de industriële ruimtes kunnen binnen- en buitenlandse kunstenaars hun werk produceren en exposeren. DordtYart werkt voornamelijk met sculptuur en installatiekunst en wil ontmoetingen tussen kunstenaars, bezoekers en jongeren van het plaatselijke leerwerkbedrijf realiseren. Voor 2014 heeft de organisatie 10 Nederlandse en enkele buitenlandse kunstenaars uitgenodigd nieuw werk te maken. De ondersteuning geldt een opdracht aan de volgende kunstenaars: Anja de Jong, Joost Rekveld, Giny Vos, Paul Segers, Ajla Steinvåg, Thomas Bakker, Paul Devens en Jonas Wijtenburg. De kunstenaars werken in de hal en daardoor ontstaat een open atelier. Het publiek kan in gesprek gaan met kunstenaars en zien hoe een kunstwerk wordt gerealiseerd. DordtYart 2014 is geopend vanaf 12 april 2014.

Affection is the Best Protection – Voor het project Land Art Live geeft Schouwburg Almere een opdracht aan beeldend kunstenaar Rory Pilgrim. Het project reageert op bestaande landschapskunstwerken in de Provincie Flevoland. De opdrachtgever wil onderzoeken wat de sociale betekenis is van deze werken: welke rol spelen ze in het gewone leven van de mensen? Heeft dit nog iets te maken met de oorspronkelijke betekenis van de kunstwerken? Zijn er ook nog andere manieren waarop je de kunstwerken zou kunnen gebruiken? Hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd om met een tijdelijke interventie te reageren op landschapskunst en ze zo op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. Rory Pilgrim reageert op een werk van Daniël Libeskind: ‘Polderland Garden of Love and Fire’. Hij gaat voor zijn interventie specifiek in op een in Almere algemeen bekend, maar weinig publiek besproken ‘gebruik’ van deze plekken; als cruiseplek voor heimelijke seksuele contacten. Het voorstel ‘Affection is the Best Protection’ gaat over het idee van een ‘garden’ waarin kwetsbare onderwerpen besproken en gekoesterd kunnen worden.

Monomet
– Monomet is een opdracht van Kunstvereniging Diepenheim aan Lucas Lenglet voor een permanent kunstwerk in de openbare ruimte. Het werk verhoudt zich tot een ander kunstwerk, nl. Het Gazebo van de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers. Het wordt daarmee een ‘kunstwerk in een kunstwerk’. De opdracht aan Lenglet is om een sculptuur te maken dat tevens een gebruiksfunctie heeft als uitkijkplatform: vanaf het werk van Lenglet kan het publiek van boven Het Gazebo bekijken. Het Gazebo is een tuin uit 1998 in de vorm van een hostablad, omzoomd door een dubbele rij rode beuken, gelegen op een terrein van 1600 m2 in het buitengebied van Diepenheim. De opdracht wordt vergezeld door een tentoonstelling van het werk van Lucas Lenglet in de Kunstvereniging zelf, waarbij voor het eerst meerdere publieke sculpturen in onderlinge samenhang worden gepresenteerd.  Monomet wordt in het najaar van 2014 opgeleverd.

De Vrijheid – Opdracht van de Appel arts centre in Amsterdam aan beeldend kunstenaar Jan van de Pavert om een nieuw werk te maken in de centrale foyer van het gebouw. Het monumentale werk komt tot stand in het kader van de tentoonstelling When Elephants Come Marching In…; over de doorwerkingen van de jaren zestig in de kunst van nu. Drie generaties kunstenaars maken hiervoor nieuw werk. Van de Pavert zal een wand vullende schildering op doek maken over het begrip vrijheid, zoals dat in de jaren zestig in het geding gebracht werd. Het wordt een stoet van verschillende typische en bekende figuren uit die tijd – personen die de vrijheid vertaalden naar de praktijk. Het werk moet een hommage worden aan de vrijheid die in de jaren zestig bevochten werd door personen die actief waren in politiek en kunst. Het werk is te zien vanaf 26 september 2014 t/m het voorjaar van 2015.

Sint Bavo – De Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem heeft een opdracht verstrekt aan Jan Dibbets voor het ontwerp van glas-in-loodramen in het middenschip van de kathedraal. Sinds 2000 vindt er een grootscheepse restauratie plaats die tot en met 2018 duurt. Het gaat daarbij om de renovatie van de buitenkant maar ook van het interieur waar indertijd kunstenaars als Mari Andriessen, Jan Toorop en Han Bijvoet een bijdrage aan leverden. Vanaf de oplevering van de kerk in 1898 tot aan 1959 zijn er gebrandschilderde ramen geplaatst, maar door geldgebrek is dat niet bij het middenschip gebeurd. Jan Dibbets heeft een ontwerp voor de ramen gemaakt dat rekening houdt met de religieuze lading van het middenschip (het lijden van Christus) en verwerkte in de beoogde ramen niet alleen het bekende Latijnse kruis, maar ook een Grieks kruis, een Patriarchenkruis en een Russisch-Orthodox kruis. Daarnaast verwijst een Hebreeuwse tekst naar het wrange lot van de Haarlemse joden die in de Tweede Wereldoorlog nabij de Sint Bavo werden samengebracht alvorens op transport te worden gezet naar de Duitse concentratie- en vernietigingskampen. Het project wordt gerealiseerd in 2015 en 2016.

Document Nederland – Het Rijksmuseum Amsterdam is al vijftien jaar de opdrachtgever van de documentaire fotografie opdracht Document Nederland, waarvoor een Nederlandse fotograaf wordt gevraagd een actueel maatschappelijk fenomeen centraal te stellen. Voor de komende editie is Hans van der Meer gevraagd een fotoserie te maken, die eind 2014 zal worden gepresenteerd in de gerenoveerde Philipsvleugel van het museum. Voor de eerste keer sinds de start van de verbouwing in 2003 wordt de tentoonstelling Document Nederland dan weer in het Rijksmuseum gehouden. Thema van de serie van Hans van der Meer is ‘De Grenzen van het Koninkrijk’. Van der Meer heeft besloten zijn aandacht te vestigen op de grens tussen Nederland en België: hij wil de kijker confronteren met wat ons, ondanks de ogenschijnlijk kleine verschillen, ‘typisch Nederlands’ maakt in onze opvattingen over onze leefomgeving. Van der Meer maakt straatbeelden op de grens van Nederland en België, zodat nauwkeurig is te zien waarin de twee culturen van elkaar verschillen en waar ze in elkaar overgaan. Het project zal te zien zijn vanaf 1 november 2014. Mediapartner voor de opdracht is het weekblad Vrij Nederland.

360º BRNDWR – Stichting Viewmaster wil samen met Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère in Maastricht twee locatie-specifieke kunstwerken realiseren. Op de glazen bovenverdieping van de toren van een voormalige brandweerkazerne in het centrum van de stad komen twee videokunstwerken; van resp. het kunstenaarsduo Erwin Driessens & Maria Verstappen, en van het duo Persijn Broersen & Margit Lukács. De werken zullen elk een jaar lang zichtbaar zijn, iedere avond vanaf de intrede van de schemer, aan vier zijden van de 25 meter hoge toren. Ambitie van de opdrachtgever is videokunstwerken voor een groot publiek te tonen op een prominente locatie in de openbare ruimte. Daarnaast spelen de kunstwerken een belangrijke rol in de herontwikkeling van een oude stadswijk. De werken komen tot stand in de periode tussen augustus 2014 en juni 2016.

ZELF! – Kinderkunsthal Villa Zebra gaat een langdurige samenwerking aan het jong talent Birgit Verwer. Villa Zebra wil met de kunstenaar het tentoonstellingsproject ZELF! verder door ontwikkelen. ZELF! is een semipermanente kunsttentoonstelling met installaties van kunstenaars, speciaal gemaakt voor peuters en kleuters van 3-6 jaar. Birgit Verwer wil voor Villa Zebra een aantal installaties maken die zijn samengesteld uit gevonden en verzamelde materialen. Ze wil met haar werk kinderen prikkelen en laten verwonderen en ze aanzetten om dingen zelf te doen. Door de samenwerking worden jonge kinderen spelenderwijs met hedendaagse beeldende kunst in aanraking gebracht. Op basis van de reacties van kinderen en ouders wordt specifiek voor het werk van de kunstenaar educatief materiaal ontwikkeld. De kunstenaar wil de ervaringen van het project gebruiken om nieuwe invalshoeken, ideeën en mogelijkheden te onderzoeken binnen haar eigen werk.