nieuws archief

overzicht

Aanvraagronden (inter)nationaal

Residency Room Cemeti Art House

Het Mondriaan Fonds biedt verschillende bijdragen aan voor kunstenaars en bemiddelaars die kennis en ervaring willen opdoen in het binnenland of buitenland. Voor een stage of leerplek bij een kunstenaar of culturele instelling in het buitenland kan tot 12 september een Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context worden aangevraagd. Voor een werkperiode in een atelier zijn de deadlines 19 september (Schloss Ringenberg), 3 oktober (Pompgemaal Den Helder) of 17 oktober (Atelier Holsboer Parijs, Tembe Art Studio Moengo, Projectstudio Berlijn, Projectstudio Rome en Cemeti Art House Yogyakarta).