nieuws archief

overzicht

Aanvraagronde Bijdrage Herdenking Slavernijverleden

Culturele organisaties kunnen nog tot en met 20 februari 2015 een aanvraag indienen voor een plan voor de organisatie van de jaarlijkse nationale Herdenking Afschaffing Slavernijverleden op 1 juli 2015.

Naar aanleiding van de berichten in de media over het intrekken van financiële steun aan de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernijverleden laat het Mondriaan Fonds weten dat het in 2015 en in 2016 voor culturele instellingen mogelijk is via het Mondriaan Fonds een bijdrage aan te vragen voor het organiseren van deze herdenking. Voor de cultuurplanperiode 2013-2016 stelde het ministerie van OCW via het Mondriaan Fonds jaarlijks een bedrag van €50.000 beschikbaar. Het ministerie van OCW beslist of er in de volgende cultuurplanperiode (2017-2020) weer en op welke wijze middelen ter beschikking zullen worden gesteld.

Voor de herdenking in 2015 kunnen tot en met 20 februari aanvragen voor een Bijdrage Herdenking Slavernijverleden worden ingediend. Voor de herdenking in 2016 sluit de aanvraagronde in februari 2016.