nieuws archief

overzicht

Open oproep nieuwe Werkbijdrage Kunstinitiatieven

In 2014 onderzocht Maaike Lauwaert in opdracht van het Mondriaan Fonds de rol en positie van de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Via een digitale enquête, onderzoek en interviews, bracht zij in kaart hoeveel initiatieven Nederland kent, hoe ze werken en waar hun behoeftes en kansen voor de toekomst liggen. Dit onderzoek kwam voort uit de vraag van het Mondriaan Fonds om te onderzoeken of, en op welke manier de hybride praktijk van deze kunstinitiatieven ondersteund kan worden.

Op basis van de analyse en aanbevelingen uit het onderzoek is besloten om als pilot via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar te stellen voor de kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoefte en aansluitend bij de doelstellingen en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds. Kunstinitiatieven kunnen tot en met 20 maart 2015 een bedrag van € 10.000 aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2015.

Met deze oproep wil het Mondriaan Fonds recht doen de kunstinitiatieven in Nederland en tegemoet komen aan een vraag vanuit het veld voor een specifieke vorm van ondersteuning die aansluit bij de werkwijze en aard van deze initiatieven. De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen academie en professionele veld.

De Werkbijdrage Kunstinitiatieven is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Dit is een heterogene groep aan organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden, collectieven, al dan niet tijdelijk of nomadisch, die klein zijn in termen van mankracht, fysieke en organisatorische structuren en die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Vaak dragen ze daarmee bij aan de productie van nieuw werk door beeldend kunstenaars. De kleinere initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel.

Op 25 februari organiseerde het Mondriaan Fonds van 15.00 tot 17.00 een bijeenkomst over het onderzoek, de nieuwe regeling en voor bezoekers was er de gelegenheid om vragen te stellen aan fondsmedewerkers. Het rapport van Maaike Lauwaert is te downloaden via de leestafel op de website.