nieuws archief

overzicht

Voor 22 kunstruimtes en kunstinitiatieven nieuwe werkbijdrage

Ondersteunde kunstinitiatieven, juni 2015. Ontwerp: 75B Ondersteunde kunstinitiatieven, juni 2015. Ontwerp: 75B

Het Mondriaan Fonds maakt bekend dat het werkbijdragen toekent aan 22 kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland. In totaal stelt het fonds hiervoor 200.000 euro beschikbaar.

In 2014 onderzocht Maaike Lauwaert in opdracht van het Mondriaan Fonds de rol en positie van de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Op basis van de analyse en aanbevelingen uit het onderzoek schreef het Mondriaan Fonds begin 2015 een open oproep uit voor kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoeftes. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van € 10.000 aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2015-2016.

Maar liefst 150 kunstinitiatieven dienden een aanvraag in; een heterogene groep aan organisaties, samenwerkingsverbanden en collectieven die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. De initiatieven zijn al dan niet tijdelijk of nomadisch, klein in termen van mankracht, fysieke en organisatorische structuren.

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelde was enthousiast over de opbrengst van de open oproep: “Er is een enorme vitaliteit zichtbaar geworden en het is overduidelijk dat deze groep kleinere kunstinitiatieven van levensbelang is voor de beeldende kunst in Nederland. Deze organisaties zorgen voor het experiment, de ontwikkeling van talent én voor de spreiding van beeldend kunst door het hele land.” Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

Op advies van de commissie besloot het Mondriaan Fonds alle 22 positief beoordeelde kunstinitiatieven een werkbijdrage toe te kennen voor projecten en programma’s die risicovol en experimenteel zijn. De gehonoreerde initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaars staan.

De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: 222Lodge (Dordrecht), B32 (Maastricht), B.a.d. (Rotterdam), Billytown (Den Haag), Code Rood (Arnhem), De Fabriek (Eindhoven), FIBER (Amsterdam), FLAT (Amsterdam), Fw: (Amsterdam), Greylight Projects (Hoensbroek), Here To Support (Amsterdam), Stichting IK  (Oost-Souburg), Kunstverein (Amsterdam), De Perifeer (Deventer), PrintRoom (Rotterdam), RONGWRONG (Amsterdam), San Serriffe (Amsterdam), SIGN (Groningen), Studio Complex & Hangarrrrrr (Enschede), The Side Room (Amsterdam), VHDG (Leeuwarden) en Whatspace (Tilburg).

Nederland kent een rijk aanbod aan kleine kunst- en kunstenaarsinitiatieven. Zij hebben een specifieke functie naast de grotere presentatie-instellingen. De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen academie en het professionele veld en het publiek.

Het Mondriaan Fonds overweegt op basis van de positieve uitkomsten van deze open oproep een mogelijke herhaling in de toekomst. Het Mondriaan Fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen en kunstinitiatieven die zich programmatisch van elkaar onderscheiden. De bijdrage voor de kleinere kunstinitiatieven komt bovenop de bedragen variërend van 30.000 tot 200.000 euro die door het fonds voor 2015 zijn toegekend voor meerjarenprogramma’s van 27 presentatie-instellingen. Daarnaast zijn zes presentatie-instellingen opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van OCW.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

Ondersteunde kunstinitiatieven, juni 2015. Ontwerp: 75B