nieuws archief

overzicht

Deadline 2 oktober open oproep MMCA Residency Changdon, Seoul (Zuid-Korea)

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden gezamenlijk twee residency perioden aan in de MMCA (Museum of Modern and Contemporary Art) Residency in Seoul, Zuid-Korea: een voor een beeldend kunstenaar en een voor een ontwerper. Ontwerpers en beeldend kunstenaars worden opgeroepen om hiervoor een voorstel in te dienen.

Ontwerpers en beeldend kunstenaars kunnen gedurende de residency een eigen project of onderzoek uitvoeren dat gericht is op de verdieping van de eigen praktijk. Tegelijkertijd worden ze in staat gesteld om netwerken op te bouwen en zich te verdiepen in de Koreaanse kunst- en cultuursector.

Deze residency is onderdeel van het National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) in Seoul, Zuid-Korea. De MMCA Residency Changdong heeft 9 studio’s, twee tentoonstellingsruimten en een grote buitenruimte waar gewerkt kan worden. De residenten maken deel uit van een (inter)nationale residencyprogramma waar naast Koreaanse kunstenaars meestal 2-3 internationale kunstenaars verblijven. Het MMCA organiseert per periode een ‘field trip’ voor de (inter)nationale kunstenaars en ontwerpers. Er worden Open Studios georganiseerd en er vinden geregeld studio visits plaats, onder andere door de curatoren van het MMCA . Verder kunnen de internationale residents een gratis cursus Koreaans volgen.

De werkperioden die worden aangeboden zijn:
13 januari tot 22 juni 2016
6 juli tot 14 december 2016

De voorkeur voor de verblijfsduur moet in het voorstel aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Per periode wordt een bijdrage van 10.000 euro ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. De huur van de studio en de begeleiding worden door het MMCA betaald. De deadline voor het indienden van een voorstel is 2 oktober 2015.

Beeldend kunstenaars kunnen een aanvraag indienen via het Mondriaan Fonds. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Ontwerpers kunnen een aanvraag indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Klik hier voor meer informatie over de residency en over Zuid-Korea.

Context
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie trekken in 2015 en 2016 gezamenlijk op in Zuid-Korea met als doel nieuwe verbindingen te leggen tussen het cultuurveld in Nederland en in Zuid-Korea, dan wel bestaande verbindingen en het cultureel imago van Nederland te versterken. Tevens beogen de fondsen met deze Open Oproep bij te dragen aan de praktijkverdieping- en ontwikkeling van Nederlandse ontwerpers en kunstenaars.