nieuws archief

overzicht

Twaalf presentatie-instellingen beeldende kunst ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds kent 1,9 miljoen euro toe aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Deze instellingen, van Aruba tot Edam, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 45.000 tot 200.000 euro op jaarbasis.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector. De gehonoreerde organisaties onderscheiden zich door een actuele en flexibele programmering en een intensieve betrokkenheid van kunstenaars. Hun programma’s geven gelegenheid tot experiment en vernieuwing, zijn laboratoria voor artistiek onderzoek en bieden een podium voor (jonge) kunstenaars en curatoren. Het intensief begeleiden en faciliteren van kunstenaars bij het maken van nieuw werk vormt doorgaans de essentie van de programma’s. Zowel publiek als galeries en musea zijn wegens de doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij hun kwalitatief hoogstaande programma’s.

In 2016 lopen ook nog bijdrages door die vorig jaar waren toegekend. In totaal draagt het Mondriaan Fonds in 2016 ruim 2,5 miljoen euro bij aan 24 presentatie-instellingen.
Dit najaar vroegen 22 presentatie-instellingen voor in totaal ruim 3 miljoen aan. De commissie van het Mondriaan Fonds heeft scherp moeten adviseren op basis van de kwaliteit van de plannen die afgewogen werden in de Nederlandse context. De programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de Nederlandse Cariben werden gehonoreerd.

De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), Casco (Utrecht), Extrapool (Nijmegen), Fotodok (Utrecht), Hotel Mariakapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Nieuwe Vide (Haarlem), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), Paradox (Edam en verschillende (inter)nationale locaties) en West (Den Haag).

De adviseurs van het fonds waren aangenaam verrast door de diversiteit aan instellingen en de risico’s die presentatie-instellingen durven (en kunnen) nemen. De plannen getuigden in het algemeen van professionaliteit, ook op het gebied van publieksbemiddeling en ondernemerschap. De beste aanvragen in deze ronde kenden een duidelijke focus en vertrokken vanuit een heldere identiteit. De zorg bestaat dat presentatie-instellingen geneigd zijn in hun plannen te veel onderdelen te stapelen. Deze instellingen, die doorgaans met weinig mankracht opereren, hebben het op dit moment door de bezuinigingen al zwaar. Een gefocust programma is dan een gedurfde maar goeie keuze.

Het Mondriaan Fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen die zich programmatisch inhoudelijk van elkaar onderscheiden. De zes instellingen die zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en daarmee rechtstreeks worden gefinancierd door het Rijk konden niet aanvragen. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal veertig procent van de totale kosten en is daarmee van cruciaal belang voor de omvang, de kwaliteit en de diepgang van de programmeringen. Zonder bijdrage van het fonds is het voor presentatie-instellingen dikwijls onmogelijk om nieuwe producties te realiseren, internationale netwerken te onderhouden of opdrachten te geven.

In 2014 vroegen 35 presentatie-instellingen ondersteuning voor hun programma; 24 kregen een bijdrage waarvan 12 ook voor 2016 voor een bedrag van bijna 1,2 miljoen euro: DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Framer Framed (Amsterdam), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (verschillende (inter)nationale locaties), Incubate (Tilburg), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Lost & Found (Amsterdam en verschillende locaties), Nest (Den Haag), Project Space 1646 (Den Haag), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg) en Worm (Rotterdam).

Zie hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. En hier voor een plattegrond met door het Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen.