nieuws archief

overzicht

Twintig erfgoedinstellingen ontvangen een bijdrage voor hun meerjarenprogramma’s

Schetsontwerp 'Van Stein tot Stonehenge' van Stichting Erfgoed Stein Schetsontwerp 'Van Stein tot Stonehenge' van Stichting Erfgoed Stein

Het Mondriaan Fonds kent in 2015 1,4 miljoen euro toe aan de programma’s van 20 musea en overige erfgoedinstellingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed en hedendaagse beeldende kunst in Nederland. De bijdragen variëren van 12.188 tot 150.000 euro.

Erfgoedinstellingen kunnen bij het Mondriaan Fonds tweemaal per jaar een bijdrage aanvragen voor hun plannen met een maximale looptijd van twee jaar. Een commissie van het Mondriaan Fonds heeft geadviseerd op basis van de kwaliteit van de plannen die afgewogen werden in de Nederlandse context. De hoogte van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen wordt per aanvraag vastgesteld. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek in te dienen. Aanvragers lieten weten dat er na de bezuinigingen weinig capaciteit was om goed na te denken over de profilering van instellingen en toekomstplannen te ontwikkelen. Met een haalbaarheidsonderzoek hebben ze deze mogelijkheid wel. Er werden vier aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek ingediend.

De instellingen die dit jaar een bijdrage hebben ontvangen zijn:

 • Allard Pierson Museum (Amsterdam) voor het Digital Museum Lab, een vaste plek in het museum waar bestaande en nieuwe pioniers in samenwerking met het publiek, relevant en duurzaam onderzoek doen naar digitale innovaties binnen de erfgoedsector.
 • De Bastei (Nijmegen) voor het nieuwe natuur- en cultuurhistorisch centrum waar het verhaal van de rivier de Waal, de natuur en de cultuurhistorie van Nijmegen wordt verteld in de vorm van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en toeristische arrangementen.
 • De Oude Kerk (Amsterdam) voor een individuele geluidswandeling die het transformatieproces waarin de kerk zich bevindt, ondersteund. Hierbij wordt hedendaagse beeldende kunst gekoppeld aan erfgoed en de monumentale omgeving.
 • NEMO (Amsterdam) voor de vernieuwing van de eerste verdieping waar aandacht wordt besteed aan hoe wetenschap werkt en het aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties met betrekking tot de presentatie van de erfgoedcollectie met het Teylers Museum en Museum Boerhaave.
 • Amsterdam Museum voor de mobiele expositie On The Move over de geschiedenis van Amsterdam, waarmee het museum zoekt naar nieuwe ontwikkelingen en experimenteert met nieuwe manieren voor publieksbenadering, publieksparticipatie en cultureel ondernemerschap.
 • Museum Het Schip (Amsterdam) voor een nieuwe presentatie waarin het museum een mooie mix heeft gevonden tussen het cultuurhistorische en het architectonische verhaal van de Amsterdamse School.
 • Natuurmuseum Fryslân (Leeuwarden) voor Friesland Onder Water 3.0, waarmee het museum zijn succesvolle tentoonstelling volledig vernieuwd en aanpast aan de huidige tijd en de wensen van de (jonge) bezoekers.
 • Oorlogsmuseum Overloon voor de vernieuwing van de vaste presentatie waarbij het verhaal vanuit menselijk perspectief centraal komt te staan, zowel in het verleden als nu.
 • Van Abbemuseum (Eindhoven) voor When our future began, waarmee het museum met (inter)nationale musea, kennisinstituten en kunstenaars samenwerkt en nadenkt over de positie van het museum in de toekomst.
 • Museum voor Communicatie (Den Haag) voor de transformatie van het museum. Het museum heroverweegt de eigen positie en slaat een nieuwe weg in naar een meer interactieve experience en communicatiehub, waarin op vraag gestuurde wijze de impact van communicatie op de maatschappij en de eigen wereld aan een breed publiek aan de orde gesteld wordt.
 • Wereldmuseum Rotterdam voor Afrika 010, het uitzetten van een nieuwe koers die is gericht op herstel van het vertrouwen en teruggave van de Afrika collectie, die van wereldniveau is, aan Rotterdam en Nederland.
 • Tassenmuseum Hendrikje (Amsterdam) voor vernieuwing van de vaste opstelling waarbij het museum de tas als gebruiksvoorwerp wil presenteren en waarbij de verhalen achter de voorwerpen tot leven komen.
 • Kosmopolis Utrecht, Mapping Slavery maakt de sporen van het Nederlandse slavernijverleden duurzaam toegankelijk voor een breed publiek.
 • Stadsarchief Amsterdam voor het project Alle Amsterdamse Akten waarbij het belangrijke archief van Amsterdamse notarissen voor burger en wetenschap toegankelijk wordt gemaakt.
 • Museum Warkums Erfskip (Workum), voor het in beeld brengen van de geschiedenis van Workum en omstreken met de ‘city experience’, een soort stadswandeling die de bezoeker langs alle historische plekken van Workum leidt, het verhaal vertelt, maar ook de verbinding legt tussen het verleden en het heden.
 • Stichting Erfgoed Stein voor Van Stein tot Stonehenge, om de nieuwe missie vorm te geven en uit te groeien tot een expertisecentrum over de geschiedenis van de Nederlandse grafcultuur vanaf de Prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen.

 
En vier Haalbaarheidsonderzoeken:
– Stichting LACDA (Dalen), voor een haalbaarheidsonderzoek naar een programma dat een verbintenis legt tussen mens en landschap, natuur en cultuur, aarde en kosmos.
– Van Eesterenmuseum (Amsterdam), voor een haalbaarheidsonderzoek naar de wijze waarop het museum kan uitbreiden op een nieuwe museale locatie.
– De Stichting Open Monumentendag (Amsterdam) wil de relatie tussen publiek en monumenten versterken en doet een haalbaarheidsonderzoek naar publieksontwikkeling.
– STEIM (Amsterdam) voor een haalbaarheidsonderzoek om in samenwerking met een groot aantal partners een plan te maken voor een duurzame nieuwe plek voor geluidskunst en aanverwante experimenten.

Het Mondriaan Fonds draagt met de Meerjarenbijdrage Musea en andere Erfgoedinstellingen bij aan nieuwe, experimentele en voorbeeldstellende programma’s over relevante ontwikkelingen in beeldende kunst en cultureel erfgoed. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten die zich richten op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Doel is deze instellingen te stimuleren beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

Het programma moet meer dan 25.000 euro bedragen. Van de variabele programmakosten wordt maximaal 40 procent vergoed. De deadlines in 2016 zijn 4 maart en 16 september.