nieuws archief

overzicht

Mondriaan Fonds ‘onontbeerlijk’ voor postacademische instellingen

Foto: de M van Mondriaan Fonds, een van de piñata’s versierd met de logo’s van de sponsors van de Jan van Eyck Academie tijdens de Open Studios Foto: de M van Mondriaan Fonds, een van de piñata’s versierd met de logo’s van de sponsors van de Jan van Eyck Academie tijdens de Open Studios

Het Mondriaan Fonds heeft deze cultuurplanperiode 7,5 miljoen euro bijgedragen aan werkperiodes van beeldend kunstenaars bij de Rijksakademie, De Ateliers en de Jan van Eyck Academie. Het Mondriaan Fonds reserveerde de beurzen voor de postacademische instellingen omdat deze, ondanks hun essentieel belang voor de ontwikkeling van hedendaagse beeldende kunst, in 2013 wegens de bezuinigingen dreigden om te vallen. Met ingang van volgend jaar is er voor postacademische instellingen weer ruimte gecreëerd in de basisinfrastructuur.

Honderdvijftig beeldend kunstenaars hebben met een Bijdrage Praktijkverdieping Postacademische Instellingen van het Mondriaan Fonds een werkperiode bij een van de postacademische instellingen gehad. Uitkomsten van deze werkperiodes worden gepresenteerd tijdens publieke open dagen van de betreffende instellingen.

De directeuren van de instellingen onderstrepen het belang van de Bijdrage Praktijkverdieping Postacademische Instellingen:

“De financiële ondersteuning van de Rijksakademie door het Mondriaan Fonds is in de afgelopen jaren doorslaggevend geweest voor de continuïteit. De beurzen hebben de Rijksakademie-jury gelegenheid geboden samen te werken met de adviseurs van het fonds. Het was interessant gemeenschappelijk kwaliteit en talent te herkennen en te honoreren.
Het gezamenlijke proces heeft de Rijksakademie-jury uitgedaagd nog scherper en uitgesprokener te worden in keuzes met name waar het gaat om de ‘match’ met het instituut, de verwachte toegevoegde waarde of de bijdrage van een kunstenaar aan de kunstenaarsgemeenschap binnen de Rijksakademie.”
Els van Odijk (Rijksakademie)

“De beurzen die het Mondriaan Fonds voor de postacademische instellingen structureel ter beschikking stelde hebben de Jan van Eyck Academie de afgelopen drie jaar overeind gehouden. De uiteindelijke selectie voor de beurs deelnemers werd door een gemeenschappelijke commissie gedaan. Dat leidde tot vruchtbare discussies en verrassende keuzes. Het Mondriaan Fonds heeft met deze ondersteuning een belangrijk element uit de Nederlandse infrastructuur van de kunst gered.”
Lex ter Braak (Jan van Eyck Academie)

“De Ateliers is het Mondriaan Fonds dankbaar voor de beurzen die het heeft toegekend aan onze Nederlandse deelnemers. In tijden van barre bezuinigingen was de steun van het Mondriaan Fonds onontbeerlijk. Tegelijk zijn wij blij dat het grote belang van talentontwikkeling in de komende kunstenplanperiode weer wordt erkend.”
Dominic van den Boogerd (De Ateliers)

Voor de nieuwe cultuurplanperiode heeft het ministerie van OCW besloten dat er weer ruimte is in de basisinfrastructuur voor postacademische instellingen. Intussen blijft het mogelijk bij het Mondriaan Fonds een bijdrage te vragen voor allerlei andere vormen van talentontwikkeling, bijvoorbeeld voor een onderzoeksperiode in binnen- of buitenland, een leerperiode bij een bedrijf of allerlei andere vormen van artistiek onderzoek die bijdragen aan de praktijk van de kunstenaar en bemiddelaar.

Birgit Donker schreef onlangs een blog over het belang van talentontwikkeling voor kunstenaars en voor de samenleving als geheel. Een van de mogelijkheden voor talentontwikkeling is een werkperiode bij een postacademische instelling. Lees hier het blog Hameren op talentontwikkeling dat Birgit Donker schreef naar aanleiding van de Open Studios van de Jan van Eyck Academie.