nieuws archief

overzicht

Reactie Mondriaan Fonds op advies Raad voor Cultuur over de BIS

Het Mondriaan Fonds heeft met belangstelling kennis genomen van het advies van de Raad voor Cultuur over de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 en kijkt uit naar het besluit dat minister Bussemaker van OCW op basis hiervan zal nemen. In het advies constateert de Raad dat de BIS slechts een beperkte afspiegeling is van wat Nederland nodig heeft. Dat sluit aan bij wat het Mondriaan Fonds doet en voorstaat: het draagt bij aan een kwalitatief hoogstaand, rijk en divers veld van beeldende kunst en cultureel erfgoed naast de BIS.

Voor het Mondriaan Fonds heeft het voorgestelde advies met name gevolgen voor de presentatie-instellingen, waarvoor de budgetten sterk onder druk staan.
De Raad voor Cultuur adviseert over zes plekken in de BIS voor presentatie-instellingen, voor een bedrag tot 530.000 euro per instelling per jaar. Presentatie-instellingen die vanaf volgend jaar geen deel meer uitmaken van de BIS kunnen bij het Mondriaan Fonds een aanvraag indienen voor een programma van maximaal twee jaar.

Op dit moment draagt het Mondriaan Fonds al bij aan de programma’s van 26 presentatie-instellingen en stelt het daarnaast werkbijdragen beschikbaar voor tien zogeheten kleine initiatieven, omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector. Presentatie-instellingen onderscheiden zich door een actuele en flexibele programmering en geven gelegenheid voor experiment en vernieuwing.
Het Mondriaan Fonds kent aan presentatie-instellingen bijdragen toe die variëren van 45.000 tot maximaal 200.000 euro per jaar. Het Mondriaan Fonds kon deze instellingen en een tiental initiatieven de afgelopen jaren alleen steunen door de inzet van reserves uit vorige cultuurplanperiodes. Deze reserves zijn op en daarom komt het fonds vanaf dit najaar minimaal 1 miljoen per jaar tekort om het bestel gezond te houden en te zorgen voor een goed gespreide culturele infrastructuur in Nederland. Als (grote) presentatie-instellingen uit de BIS vallen en bij het fonds aankloppen, wordt de druk op het budget nog groter en ontstaat het gevaar dat goud voor de toekomst wordt weggegooid. De afgelopen vier jaar hebben twaalf presentatie-instellingen de deuren gesloten.