nieuws archief

overzicht

Zestien kunstruimtes en kunstinitiatieven ontvangen werkbijdrage

Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2015 en 2016 Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2015 en 2016

Het Mondriaan Fonds kent aan zestien kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2016-2017. In totaal stelt het fonds hiervoor 160.000 euro beschikbaar.

Bij wijze van pilot werd in 2015 via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar gesteld voor kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoefte en aansluitend bij de doelstellingen en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds. Op advies van de commissie en een evaluatie van de eerste uitkomsten besloot het Mondriaan Fonds de bijdrage ook in 2016 beschikbaar te stellen. De instellingen die een bijdrage krijgen zijn:

A Tale of a Tub (Rotterdam), BRADWOLFF PROJECTS (Amsterdam), Das Spectrum (Utrecht), de-Passages* (Haarlem), Gastatelier Leo XIII (Tilburg), Het Wilde Weten (Rotterdam), KiK (Nijeveen), Paleis van Mieris (Amsterdam), Park platform for visual arts (Tilburg), puntWG (Amsterdam), Samet Yilmaz (Amsterdam), Studio Omstand (Arnhem), Suns and Stars* (Amsterdam), The Naked (Den Haag), Unfair (Amsterdam), Viewmaster Projects (Maastricht). *Nomadisch

Maar liefst 71 kunstinitiatieven dienden een aanvraag in; een heterogene groep aan organisaties, samenwerkingsverbanden en collectieven die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Sommigen opereren nomadisch, andere initiatieven hebben  een (vaste) locatie of bestaan alleen digitaal. Over het algemeen zijn de initiatieven klein in termen van mankracht en organisatorische structuren maar beschikken ze over grote (internationale) netwerken.

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelde, was enthousiast over de oogst van de open oproep: “In de tweede oproep vroegen veel initiatieven aan die dat niet eerder deden. De initiatieven zijn in hun verscheidenheid en diverse wijze van opereren van grote waarde voor de dynamiek, de infrastructuur en spreiding van de beeldende kunst in Nederland. In de kunstinitiatieven manifesteren nieuwe ontwikkelingen zich voordat ze worden opgepikt door anderen en krijgen kunstenaars van alle leeftijden de gelegenheid te experimenteren, zich verder te ontwikkelen en hun werk (vaak voor het eerst) te tonen aan het publiek. Het zijn plekken waar vakgenoten met elkaar van gedachten wisselen over beeldende kunst, hun gedachten scherpen, hun kennis verdiepen en met elkaar een dialoog aangaan. De kracht van de initiatieven is de grote energie, vrijwillige mankracht en betrokkenheid waarmee alles wordt georganiseerd.” Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

Op advies van de commissie besloot het Mondriaan Fonds alle zestien positief beoordeelde initiatieven een werkbijdrage toe te kennen. De gehonoreerde initiatieven kennen een risicovolle en experimentele praktijk. Ze onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaars en hun publiek staat.

Nederland kent een rijk aanbod aan kleine kunst- en kunstenaarsinitiatieven. Zij hebben een specifieke functie naast de grotere presentatie-instellingen. De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen de academie, het professionele veld en het publiek.

Het fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen en kunstinitiatieven die zich programmatisch van elkaar onderscheiden. De bijdrage voor de kleinere kunstinitiatieven komt bovenop de bedragen die door het fonds voor 2015 zijn toegekend voor meerjarenprogramma’s van 27 presentatie-instellingen (variërend van 30.000 tot 200.000 euro). Daarnaast zijn zes presentatie-instellingen opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van OCW.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2016 Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2015 en 2016