nieuws archief

overzicht

Reactie Mondriaan Fonds op extra geld presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds is verheugd en opgelucht dat het kabinet 0,7 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst. Het extra geld voor 2017 wil het fonds verdelen met een extra ronde die binnenkort wordt opengesteld. Het fonds let bij de beoordeling van de aanvragen behalve op kwaliteit ook op regionale spreiding.

Presentatie-instellingen zijn cruciale plekken voor de productie en presentatie van en de reflectie op hedendaagse beeldende kunst en vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Het Mondriaan Fonds is dan ook blij met het voornemen extra middelen te reserveren: de afgelopen jaren zette het fonds reserves in om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van presentatie-instellingen in het hele land. Met de extra bijdrage kan het fonds een sterk, divers en gespreid bestel van instellingen blijven steunen.

Op 2 september jongstleden sloot de jaarlijkse ronde voor aanvragen van presentatie-instellingen bij het fonds. Instellingen konden een bijdrage aanvragen voor hun activiteiten in 2017 en 2018. In november zal het fonds bekend maken welke presentatie-instellingen een bijdrage krijgen. Daarna kunnen instellingen die een afwijzing hebben ontvangen of presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de eerste ronde een (nieuwe) aanvraag indienen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen 2017 en 2018.

Lees hier de brief Meer geld voor meer cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat zijn presentatie-instellingen? Wat gebeurt er en waar zijn ze goed voor? In beeld gebracht door Nest, in opdracht van De Zaak Nu.