nieuws archief

overzicht

Mondriaan Fonds lanceert online platform samenwerking musea: Samen sterk

Modemuze

Het Mondriaan Fonds lanceert een nieuw online platform samenwerking musea. Op dit platform zijn de ervaringen zichtbaar die zijn opgedaan met een Bijdrage Samenwerking Musea. Musea en andere erfgoedinstellingen die duurzame samenwerkingen willen aangaan met een of meerdere musea en/of andere maatschappelijke partijen kunnen bij het Mondriaan Fonds een samenwerkingsbijdrage aanvragen. Met dit platform komen we tegemoet aan de vraag van musea om ervaringen uit te wisselen.

In de afgelopen drie jaar is aan tachtig samenwerkingsprojecten bijgedragen: van Modemuze tot het duurzame museumdepot Kolleksjesintrum Fryslân. Met dit platform wil het Mondriaan Fonds deze projecten zichtbaar maken om kennis met het veld te delen. Aanvragers komen aan het woord: wat zijn de resultaten en waar kunnen anderen iets aan hebben? Ook wordt zichtbaar hoe samenwerkingsprojecten zijn verknoopt met de samenleving.

De Bijdrage Samenwerking Musea is in 2013 op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkeld. Het gaat om gezamenlijke en bijzondere initiatieven die de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken, een duurzaam karakter hebben, voorbeeldstellend en navolgbaar zijn door anderen en tot een sterkere museale sector leiden. Doel van de regeling is toename van publieksbereik; grotere zichtbaarheid van de collectie; gedeelde en/of geborgde museale kennis; rendabelere bedrijfsvoering door kostenreductie of omzetverhoging. De samenwerking moet raken aan de museale thema’s educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap, digitale mogelijkheden of collectiebeleid. Het Mondriaan Fonds kan maximaal veertig procent van de projectkosten bijdragen. Ook kan worden bijgedragen aan haalbaarheidsstudies voor toekomstige samenwerking.

Het online platform samenwerking musea komt voort uit een wens van het veld, dat heeft aangegeven ervaringen op het gebied van samenwerking te willen delen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst toen de eerste duurzame samenwerkingen bekend werden gemaakt in aanwezigheid van minister Bussemaker.

Ter gelegenheid van de lancering van dit platform schreef Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, de blog Een platform vol ervaringen.