nieuws archief

overzicht

Tien presentatie-instellingen beeldende kunst ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds in extra aanvraagronde

Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2017 Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2017

Het Mondriaan Fonds draagt in een extra ronde bij aan de programma’s van tien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Deze instellingen, van Groningen tot Tilburg, krijgen een toekenning voor hun inspirerende programma’s voor één jaar. De bedragen variëren van 55.000 tot 150.000 euro.
Minister Bussemaker stelde 700.000 euro per jaar extra beschikbaar voor presentatie-instellingen. Toch was het budget van het Mondriaan Fonds overvraagd. Slechts door de bijdragen te beperken tot één jaar en door lagere bedragen toe te kennen kan het Mondriaan Fonds alle positief beoordeelde programma’s honoreren, inclusief de in november positief beoordeelde aanvragen waar onvoldoende budget voor was.

De presentatie-instellingen die in een extra ronde een toekenning krijgen zijn: Fotodok (Utrecht), Fundament (Tilburg), Lost & Found (Amsterdam), Noorderlicht (Groningen), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), TAAK (Amsterdam en verschillende locaties in Nederland), Tetem (Enschede), W139 (Amsterdam) en WORM (Rotterdam).

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor het DNA en spreiding van de beeldende kunst. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s.

Op deze voor de sector én voor het publiek zo belangrijke instellingen is de voorbije jaren fors bezuinigd. De reserves die het fonds de voorbije jaren heeft aangewend om bezuinigingen op te vangen, waren in 2016 op. In november 2016 stelde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar voor presentatie-instellingen. Hierdoor kon het Mondriaan Fonds een tweede aanvraagronde organiseren. Het beschikbare bedrag voor de eerste ronde was 2,4 miljoen euro.

De tien toekenningen volgen op veertien toekenningen die het Mondriaan Fonds naar aanleiding van een eerste ronde deed. In totaal vroegen in 2016 48 presentatie-instellingen voor bijna 7,5 miljoen euro aan. De commissie van het Mondriaan Fonds heeft scherp moeten adviseren op basis van de kwaliteit van de plannen die afgewogen werden in de Nederlandse context. De programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de Nederlandse Cariben werden gehonoreerd.

De adviseurs van het fonds waren aangenaam verrast door de kwaliteit van de ingediende plannen. Door het grote aantal goede plannen en het beperkte beschikbare budget, was de commissie echter genoodzaakt lagere bijdrages voor maximaal één jaar te adviseren. Vrees bestond dat afwijzingen voor definitieve sluiting van instellingen zou zorgen. De commissie onderstreepte het belang van het vergroten van de middelen voor presentatie-instellingen bij zowel de nationale, de provinciale als de lokale overheden. Alleen op die manier is het mogelijk om de activiteiten inhoudelijk op niveau te houden en instellingen een lange termijnperspectief te bieden.

Naar aanleiding van de eerste ronde werd reeds een bijdrage toegezegd aan: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), de Appel arts centre (Amsterdam), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Hotel Mariakapel (Hoorn), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam en verschillende (inter)nationale locaties), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), Paradox (Edam), Project Space 1646 (Den Haag), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag) en Vleeshal (Middelburg). In 2015 werd al een bijdrage voor het programma van 2017 toegezegd aan: Casco (Utrecht), Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen) en Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim).

Het Mondriaan Fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen die zich programmatisch inhoudelijk van elkaar onderscheiden. De zes instellingen die zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en daarmee rechtstreeks worden gefinancierd door het Rijk konden niet aanvragen. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal veertig procent van de totale kosten en is daarmee van cruciaal belang voor de omvang, de kwaliteit en de diepgang van de programmeringen. Zonder bijdrage van het fonds is het voor presentatie-instellingen dikwijls onmogelijk om nieuwe producties te realiseren, internationale netwerken te onderhouden of opdrachten te geven.

Zie hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.

Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2017