nieuws archief

overzicht

KunstKoop in 125 galeries verspreid over Nederland

We Like Art @ Art Rotterdam 02 2014

In 125 galeries kunnen particulieren de komende twee of vier jaar kunst op afbetaling kopen zonder rente te betalen met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds. Met de KunstKoop wil het Mondriaan Fonds de particuliere kunstmarkt versterken en de verkoop van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving stimuleren.
Sinds 1997 maakten meer dan 48.900 kopers gebruik van deze regeling en kochten voor ruim 158 miljoen euro aan kunstwerken. Galeries kunnen eenmaal in de twee jaar een aanvraag indienen voor deelname aan de KunstKoop.

Onlangs vond een nieuwe aanvraagronde plaats. Een adviescommissie bestaande uit voorzitter Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation), Zippora Elders (artistiek directeur Kunstfort Vijfhuizen), Anne van der Zwaag (directeur BIG Art en OBJECT Rotterdam), Maria Verstappen (kunstenaar), Arno Kramer (kunstenaar) en Rob Knijn (kunstenaar en curator) heeft op basis van de kwaliteit van het tentoonstellingsprogramma en de professionaliteit van de galerie een selectie gemaakt. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de pluriformiteit van het kunstaanbod en met een regionale spreiding van de galeries.

Er werden in totaal 134 aanvragen ingediend waarvan 125 galeries een positief advies hebben ontvangen. Daarvan zijn negentien galeries nieuw toegelaten. Het fondsbestuur heeft het advies overgenomen. In 125 galeries en drie nevenvestigingen kan vanaf 1 januari met de KunstKoop kunst gekocht worden.

Vanaf januari staat het nieuwe overzicht van de galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop op de website.