nieuws archief

overzicht

Officiële presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Ondertekening convenant door Nora Hooijer, Stijn Huijts en Rune Peitersen. Fotograaf: Ernst van Deursen.
Ondertekening convenant door Saskia Cornelissen, Loek Schönbeck en Denise de Boer. Fotograaf: Ernst van Deursen.
Birgit Donker, Nora Hooijer, Rune Peitersen, Maria Hlavajova en Loek Schönbeck bij de officiële presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Fotograaf: Ernst van Deursen.
Maria Hlavajova, Marijke van Hees, Mariëtte Hamer en Rune Peitersen bij presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Fotograaf: Ernst van Deursen.
Jet Bussemaker, Eelco van der Lingen en Siemco Louwerse bij presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Fotograaf: Ernst van Deursen.
Peter van den Bunder bij de officiële presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Fotograaf: Ernst van Deursen.
Presentatie website kunstenaarshonorarium.nl

‘Ik ben heel blij met de honorariumrichtlijn, het is het begin van de verbetering van de positie van de kunstenaar,’ sprak Jet Bussemaker (Minister OCW) bij de presentatie van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria die vandaag plaatsvond in Stroom Den Haag. Bij deze presentatie waren tevens Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur), Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) en verschillende kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea aanwezig.

Met de richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Mariëtte Hamer: ‘Het is sterk dat de sector het heft in eigen hand neemt en niet wacht op de overheid. De richtlijn heeft het bredere debat aangezwengeld en kan een omslag zijn in een nationale discussie over de arbeidsvoorwaarden van zzp’ers. Een voorbeeld voor andere sectoren.’

De richtlijn wordt breed gedragen en middels een convenant onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen. ‘De lancering van en de steun voor de richtlijn tonen de kracht van het beeldende kunstenveld en de waarde van goed onderling overleg en samenwerking’, schrijft Birgit Donker in haar blog.

Het convenant werd ondertekend door Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV, Vereniging Platform Beeldende Kunst, De Zaak Nu (namens de presentatie-instellingen) en Nederlandse musea. ‘We zijn blij dat we met de richtlijn handvatten krijgen, wat we eerder intuïtief deden is nu formeler opgesteld. Het gaat om elkaar serieus nemen, om professionele samenwerking,’ aldus Stijn Huijts (directeur Bonnefantenmuseum Maastricht). Een recente lijst organisaties die de richtlijn onderschrijven staat op kunstenaarshonorarium.nl

Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, stelde het Mondriaan Fonds een reglement op dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Minister Bussemaker stelt hiervoor 600.000 euro beschikbaar. Op basis van dit reglement kunnen kunstinstellingen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de honorering van beeldend kunstenaars conform de richtlijn.