nieuws archief

overzicht

Reactie op advies Raad voor Cultuur over extra geld voor presentatie-instellingen

Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2017 Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2017

Het Mondriaan Fonds is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

In het raadsadvies worden de redenen waarom de instellingen een extra bijdrage krijgen concreet genoemd.

Op onderstaande kaart staan de door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen in 2017.

Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2017