nieuws archief

overzicht

Jaarverslag 2016: terugblik op cultuurplanperiode 2013-2016

Cover jaarverslag 2016 Cover jaarverslag 2016

Met het zojuist verschenen jaarverslag van het Mondriaan Fonds wordt niet alleen het achterliggende jaar afgesloten maar ook de cultuurplanperiode 2013-2016.

De afgelopen vier jaar heeft het Mondriaan Fonds bijgedragen aan vele projecten en activiteiten die de productie en de presentatie van beeldende kunst en cultureel erfgoed uit Nederland bevorderden. Musea en andere erfgoedinstellingen konden met een bijdrage van het fonds belangrijke aankopen verwerven voor de Collectie Nederland. Verspreid over Nederland werden ruim honderd toegankelijke kunstprojecten gerealiseerd uit samenwerkingen tussen kunstenaars en opdrachtgevers. En kunstenaars konden nieuw werk ontwikkelen en hun praktijk verder verdiepen. Aanvragers wisten het fonds goed te vinden.

Ook verzorgde het Mondriaan Fonds de belangrijkste staatsevenementen op het gebied van beeldende kunst: de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië en de uitreiking van de Prix de Rome Beeldende Kunst en Architectuur.

Deze cultuurplanperiode begon met een forse bezuiniging op het budget van het Mondriaan Fonds. Kon het fonds de afgelopen vier jaar nog enkele reserves inzetten uit de periode vóór 2013, de bezuinigingen laten zich echter steeds meer voelen ondanks extra middelen voor talentontwikkeling, voor het aankoopfonds musea en andere erfgoedinstellingen en voor de meerjarenprogrammering presentatie-instellingen.

Dat neemt niet weg dat er de afgelopen jaren met bijdragen van het Mondriaan Fonds veel is gerealiseerd. Nieuw aan dit jaarverslag is de manier waarop het fonds verantwoordt wat er gebeurde met de publieke middelen die aan het fonds werden toevertrouwd. In plaats van enkel een opsomming van activiteiten en resultaten, legt het fonds verantwoording af door een vergelijking van doel en resultaat.

Het jaarverslag is zowel in gedrukte vorm als online verschenen. De uitgebreide jaarcijfers en beschrijvingen van alle projecten en activiteiten die in 2016 een bijdrage ontvingen staan op de leestafel.