nieuws archief

overzicht

Nieuwe Bijdrage Mobiel Erfgoed

Tentoonstelling hippomobielerfgoed in Museum van Loon Tentoonstelling hippomobielerfgoed in Museum van Loon

Vanaf nu kunnen aanvragen worden ingediend voor de Bijdrage Mobiel Erfgoed: een bijdrage die tot doel heeft de zichtbaarheid van mobiel erfgoed te bevorderen en daarnaast de professionalisering van het veld als geheel. Het ministerie van OCW heeft voor deze stimuleringsbijdrage 934.000 euro beschikbaar gesteld.

De Bijdrage Mobiel Erfgoed is bestemd voor organisaties op het gebied van de zorg voor het mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd. De bijdrage kan gebruikt worden voor bijzondere projecten die gericht zijn op fysieke en virtuele zichtbaarheid, draagvlakvergroting of educatie en die bijdragen aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel.

Een bijdrage kan ook worden verstrekt als tegemoetkoming voor een haalbaarheidsonderzoek zoals: het fysiek en/of digitaal zichtbaar maken van mobiel erfgoed, voorbereiden van verregaande vormen van samenwerking of fusie; het professionaliseren van de mobiele erfgoedsector; het inhuren van specifieke expertise die leidt tot nauwere samenwerking op voornoemde gebied; het onderzoeken van best practices; het aangaan van intensieve (internationale) samenwerking.

Voor meer informatie en de voorwaarden zie Bijdrage Mobiel Erfgoed. Lees hier de blog van Birgit Donker.