nieuws archief

overzicht

Mondriaan Fonds start met regiomakelaars

Het Mondriaan Fonds begint vanaf dit voorjaar met het aanstellen van regiomakelaars. Zij krijgen een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers en toekomstige commissieleden. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Het Mondriaan Fonds is een landelijk fonds dat open staat voor aanvragers uit de sectoren beeldende kunst en erfgoed uit het hele land. Het Mondriaan Fonds gaat regelmatig het land in voor informatiebijeenkomsten waarin het beleid uiteen wordt gezet voor verschillende doelgroepen. Ook bij het werven van commissieleden wordt rekening gehouden met regionale spreiding. De individuele kunstenaars, instellingen en opdrachtgevers aan wie het Mondriaan Fonds de bijdragen toekent, zijn dan ook verspreid over het hele land. Om de positie in de regio verder te versterken en te onderzoeken of alle potentiële aanvragers en commissieleden het Mondriaan Fonds weten te vinden of dat het fonds voor sommigen letterlijk en figuurlijk te veel op afstand is, stelt het fonds drie regiomakelaars aan.

De eerste regiomakelaar zal worden gezocht in de regio Zuid, daarna volgen Noord en Oost/Midden.
Suggesties en voordrachten zijn welkom via onderstaand e-mailadres.

Lees ook de blog Het Mondriaan Fonds komt naar je toe deze lente van Birgit Donker.

Profiel
Het Mondriaan Fonds zoekt iemand die zowel kunstenaars, (erfgoed)instellingen als opdrachtgevers aanspreekt en die over disciplines heen kan kijken, een groot netwerk heeft, contacten en vertrouwen heeft bij de doelgroepen, verbindingen weet te leggen en die relevante ontwikkelingen kan signaleren.

Taakomschrijving
Belangrijke taak zal zijn potentiële aanvragers te attenderen op de mogelijkheden die het Mondriaan Fonds te bieden heeft en om ontwikkelingen te signaleren. Hij/zij kan hen informeren welke mogelijkheden het fonds te bieden heeft en hen stimuleren te proberen van deze kansen gebruik te maken. In sommige gevallen zou de regiomakelaar ook partijen kunnen samenbrengen voor het indienen van een aanvraag. In alle gevallen moet duidelijk zijn dat de adviezen van de regiomakelaar los staan van het oordeel dat de adviescommissie van het Mondriaan Fonds uiteindelijk zal vellen. De regiomakelaar heeft geen eigen budget.
Een andere taak van de regiomakelaar is het scouten van potentiële commissieleden en hen stimuleren om te solliciteren tijdens de jaarlijkse werving van nieuwe commissieleden. Daarnaast wordt de regiomakelaar gevraagd het Mondriaan Fonds te voeden op basis van zijn of haar ervaringen in het veld. Ook speelt de regiomakelaar een rol bij de Open Huizen, voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten van het fonds.
Van de regiomakelaar wordt verwacht dat hij/zij zich kan vinden in het beleidsplan van het Mondriaan Fonds  en het accent dat daarin wordt gelegd op ontwikkeling en verbinding. De relatiemakelaar zal in overleg met het fonds een plan uitwerken hoe de verschillende doelgroepen te bereiken.

De regiomakelaar zal worden aangesteld voor in principe 1 jaar op basis van een tijdelijk contract met een passende vergoeding voor ongeveer 1 dag per week. Het is aan de regiomakelaar zelf om dat in te vullen qua tijdsverdeling.

Voor meer informatie over de functie, het honorarium, et cetera en voor suggesties/voordrachten van mogelijke kandidaten, kunt u contact opnemen met Mirjam Beerman (senior projectmedewerker relaties binnenland) m.beerman@mondriaanfonds.nl. De sluitingsdatum voor alle regiomakelaars is 5 juni.