nieuws archief

overzicht

Open Oproep Oriëntatiereis 2017 naar de Verenigde Staten en Cuba

Orientatiereis Verenigde Staten en Cuba Orientatiereis Verenigde Staten en Cuba

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaar en bemiddelaars uit de beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden. Van 5 tot en met 17 november 2017 is het reisdoel de Verenigde Staten (Houston, New Orleans en Miami) en Cuba (Havana). Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 2 juni 2017 aanmelden.

Het programma bestaat uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen, galeries, artist-in-residence plekken, kunstenaars, verzamelaars en de lokale sleutelfiguren in de verschillende steden.

Hoewel veel mensen Houston kennen van de olie industrie en NASA weten weinig dat de stad een bloeiende en diverse kunstscene heeft. Tijdens het bezoek zullen o.a. de volgende instellingen worden bezocht: het Museum of Fine Arts, Houston, the Menil Collection met onder meer de Cy Twombly Gallery en de Rothko Chapel en het Contemporary Arts Museum.
Verder de Core Artist Residency Program, alternatieve plekken als DiverseWorks en de Lawndale Arts Center en verschillende galeries.

Het bezoek aan New Orleans valt samen met de opening van Prospect, de grootste biennale voor internationale hedendaagse beelden kunst in de VS. Naast Prospect staan bezoeken gepland aan onder meer: het Contemporary Arts Center, Ogden Museum of Southern Art en het New Orleans Museum of Art (NOMA).

In Miami staan onder andere bezoeken gepland aan Miami’s Wynwood Arts District met verschillende galeries en musea met de 3 grote collecties van the Rubell, the Margulies en de la Cruz. Verder: de Bass Museum, The Lowe, het Perez Art Museum Miami (PAMM), Institute of Contemporary Art het Wolfsonian in Miami Beach, Frost Art Museum, Girls Club – Contemporary Art by Women in Fort Lauderdale, de Cisneros Fontanals Art Foundation in Miami, and MOCA en het Museum of Contemporary Art in North Miami.

Het bezoek aan Havana bestaat uit ontmoetingen en bezoeken aan onder andere: Criterios- Desiderio Navarro, Instituto Superior de las Artes Plásticas, Museo de Bellas Artes, Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, Galeria Continua, Factoría Habana, Espacio Aglutinador en Casa de las Americas

De reis wordt in samenwerking met het Vlaamse Kunstenpunt, de Danish Arts Agency en de Zwitserse Pro Helvetia georganiseerd en in nauw contact met de Nederlandse ambassades in beide landen. In totaal nemen ongeveer 18 personen deel aan de reis; van wie zes deelnemers uit Nederland die door het Mondriaan Fonds worden geselecteerd, twee kunstenaars en vier bemiddelaars. Het fonds is hoofdfinancier van de reis voor de Nederlandse deelnemers. Inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten (hotel en ontbijt) en enkele gezamenlijke lunches en diners.
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van 750 euro gevraagd.

Het primaire doel van de reizen is om een overzicht te verschaffen over de hedendaagse beeldende kunst, de belangrijkste actoren te introduceren en de deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden van uitwisseling, en de motieven en achtergronden van de verschillende partijen.

Tijdens de reis houden de deelnemers een blog bij, met beschrijvingen van de bezochte locaties. Dit blog is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke kennisbron. Statistieken laten zien dat het blog over de hele wereld gebruikt wordt als bron van informatie over beeldende kunst in de bezochte gebieden.

Eerdere reizen gingen naar:
2016 Iran en Armenië
2015 Chili en Colombia
2014 Zuid-Korea en Japan
2013 Estland, Litouwen, Polen, Slowakije en Hongarije
2012 Indonesië en China
2011 Mali, Senegal en Marokko
2010 Nigeria, Turkije en Mali
2009 Brazilië, Argentinië en Peru

Wie kunnen zich aanmelden?
De oriëntatiereis staat open voor maximaal vier bemiddelaars voor hedendaagse beeldende kunst en twee beeldend kunstenaars. Belangstellenden die zich willen aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:
· een duidelijke motivatie om aan deze reis deel te nemen;
· ter plaatse iets te bieden hebben in de zin van expertise, uitwisseling, samenwerking;
· de opgedane kennis en de netwerken kunnen omzetten in concrete project(en);
· (enige) internationale ervaring hebben;
· wonen en werken in Nederland.
Voor bemiddelaars geldt tevens dat ze moeten beschikken over een podium; zoals tentoonstellingsruimte, publicatie of tijdschrift.
De deelnemers moeten rekening houden met een zeer intensief programma en met een inzet die verder reikt dan de reis zelf. Tijdens en na afloop van de reis wordt van de deelnemers verwacht dat zij presentaties geven over hun werkzaamheden, deelnemen aan discussies en de verworven kennis voor het vakgebied toegankelijk maken, bijvoorbeeld door het maken van een verslag.
Voor vragen over de reis en de inschrijving kunt u terecht bij Haco de Ridder, 020 523 15 23 of h.deridder@mondriaanfonds.nl.

Aanvraagprocedure
Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 2 juni aanmelden via het online aanvraagformulier van het Mondriaan Fonds. De aanvragen worden beoordeeld door een speciaal voor de oriëntatiereis samengestelde adviescommissie. Bij de selectie speelt de motivatie van de aanvrager een belangrijke rol. Ook wordt vanwege het beoogde effect van de oriëntatiereis gekeken naar de samenstelling van de groep. De commissie formuleert vervolgens een advies aan het Mondriaan Fonds voor de definitieve deelnemerslijst. De geselecteerden ontvangen eind juni bericht over hun deelname. Klik hier voor de algemene voorwaarden en de FAQ over online aanvragen.