nieuws archief

overzicht

Open oproep Werkbijdrage Kunstinitiatieven

Kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland kunnen een aanvraag indienen voor een Werkbijdrage Kunstinitiatieven. De werkbijdrage omvat 10.000 euro en kan gedurende een jaar flexibel worden besteed aan activiteiten vanaf najaar 2017. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 10 juli 2017.

Het is de derde keer dat het Mondriaan Fonds deze open oproep uitzet. Initiatieven die met de werkbijdrage zijn ondersteund in 2015 en 2016 kunnen de regeling niet opnieuw aanvragen.

Met de oproep wil het Mondriaan Fonds recht doen aan de rol en positie van de kunstinitiatieven in Nederland en tegemoet komen aan een vraag vanuit het veld voor een specifieke vorm van ondersteuning die aansluit bij de werkwijze en aard van de initiatieven. De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen academie en professionele veld. Vaak bieden de initiatieven aandacht aan jonge praktijken, niet alleen in leeftijd maar ook in de zin van ‘nieuwe stromingen’ of ‘vergeten’ kunstenaars. Artistieke ontwikkelingen die binnen institutionele settings (nog) niet of minder aan de orde komen, krijgen hier aandacht. Het is hier dat veel kunstenaars en curatoren voor het eerst een tentoonstelling maken en een publiek ontmoeten, waar ze nieuwe dingen uitproberen.

De kunstinitiatieven vervullen een cruciale rol in het bemiddelen, het bieden van een netwerk en de contacten met publiek. Ze onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel. Met de bijdrage wil het Mondriaan Fonds deze mentaliteit ondersteunen, de wendbaarheid en slagkracht van de initiatieven vergroten, en overdracht, doorstroming en professionalisering bevorderen.

Lees hier meer over de Werkbijdrage Kunstinitiatieven.