nieuws archief

overzicht

Waar begint engagement en waar eindigt het?, opening All you can Art 2

Afgelopen vrijdag opende in Kunsthal Rotterdam de tentoonstelling en het open atelier All you can Art 2, georganiseerd door het Instituto Buena Bista. Tijdens de opening werden kunstexperts en partners van het project gevraagd mee te doen aan de interactieve DenkTank door antwoord te geven op de vraag: ‘waar begint engagement en waar eindigt het?’. Met de statements die hieruit voortkwamen gaan de kunstenaars en Summerschoolstudenten van All you can Art 2 aan de slag.

Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) gaf als antwoord:
“Engagement betekent letterlijk betrokkenheid, verbinding. Zonder betrokkenheid komt niets relevants tot stand. Relevante kunst staat midden in de samenleving, zelfs als ze er buiten staat. Dat zou wel meer voor het voetlicht gebracht moeten worden. Zie ook de accenten van het Mondriaan Fonds: ontwikkeling en verbinding. Het begint met de ontwikkeling van de kwaliteit van kunst, van exposities. En dan is van belang dat er verbinding tot stand komt. Dat betekent niet zo veel mogelijk publiek maar wel in de harten van mensen komen.

De vraag waar houdt engagement op zou ik als volgt beantwoorden: Het moet geen doel op zich zijn. Dus niet ‘engagement pour l’engagement’. Betrokkenheid moet niet worden gezien als een functie. Kunst hoeft geen functie te hebben.

Dus: Engagement is een noodzakelijk integraal onderdeel van al wat relevant is en geen doel op zich. Kortom: zonder engagement kan het niet en engagement pour l’engagement – dat zou niet moeten.”