nieuws archief

overzicht

Dit zijn de regiomakelaars

Het Mondriaan Fonds maakt bekend wie de regiomakelaars zijn die vanaf 1 september voor het fonds aan de slag gaan. Voor de regio Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) is dit Andrea Möller, voor de regio Oost/Midden (Overijssel, Gelderland en Flevoland) gaan Marlies Leupen en Erna aan de Stegge de functie als duo vervullen en voor de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) wordt Rebecca Nelemans aangesteld.

De regiomakelaars krijgen een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Het Mondriaan Fonds is een publiek fonds dat open staat voor aanvragers uit de sectoren beeldende kunst en erfgoed uit het hele land. Medewerkers van het fonds gaan regelmatig het land in voor informatiebijeenkomsten waarin het beleid uiteen wordt gezet voor verschillende doelgroepen. Ook bij het werven van commissieleden wordt rekening gehouden met regionale spreiding. De individuele kunstenaars, instellingen en opdrachtgevers aan wie het Mondriaan Fonds de bijdragen toekent, zijn dan ook verspreid over het hele land. Om de positie in de regio verder te versterken en te onderzoeken of alle potentiële aanvragers, opdrachtgevers en commissieleden het Mondriaan Fonds weten te vinden en of er regionale ontwikkelingen zijn die landelijk geagendeerd moeten worden, stelt het fonds nu regiomakelaars aan. Lees ook het blog ‘Makelaars in kunstig goed‘ van Birgit Donker.

Op het initiatief is met veel enthousiasme gereageerd en het aantal sollicitaties was navenant. Bij de selectie van de kandidaten speelden onder andere de inhoudelijke netwerken en de kennis van het ruime werkterrein van het Mondriaan Fonds een rol. Ook is extra gelet op kandidaten die door het veld genoemd werden als geschikte regiomakelaar.

Regio Noord – Andrea Möller
Andrea Möller (1971) is als directeur van Media Art Friesland zowel artistiek als zakelijk leider van een multidisciplinair team, dat onder andere het jaarlijkse Media Art Festival en het LUNA Lichtfestival organiseert. Zij is daarnaast adviseur voor de Kunstraad Groningen, voorzitter van het Hendrik de Vriesstipendium voor jong talent in Groningen, coördinator van de Nacht van de Filosofie Fryslân en adviseur en (programmeur) adviseur mediakunst voor de Blokhuispoort bibliotheek in Leeuwarden. Tot voor kort was zij adviseur van de Raad voor Cultuur, commissie cultuurparticipatie en internationalisering. In het verleden was zij werkzaam bij kunstencentrum Parnas in Leeuwarden, programmeur bij Noordelijk Film Festival en consulent beeldende kunst bij Keunstwurk Fryslân. Andrea Möller is geboren in Münster en studeerde onder meer Nederlandse filologie aan de Freie Universität in Berlijn en International Leisure and Tourism Studies aan de University of London.

Over de functie van regiomakelaar zegt Andrea Möller: “De regiomakelaar vind ik een bijzonder goed idee en een interessante functie. Ik werk sinds de jaren negentig in de kunst en cultuur sector in Noord-Nederland en heb in die tijd mede aan de wieg gestaan van de loopbaan van veel kunstenaars en van instellingen en projecten zoals Kunsthuis Syb, Stichting KiK, VHDG en LF2018. Graag zet ik mijn kennis en contacten in voor het Mondriaan Fonds. Ik zie veel kansen en mogelijkheden om de regionale en landelijke belangen te versterken door meer samenwerking mogelijk te maken.”

Regio Oost/Midden – Marlies Leupen en Erna aan de Stegge
Erna aan de Stegge (1957) en Marlies Leupen (1961) vervullen gezamenlijk de rol van regiomakelaar Oost/Midden. Zij hebben eerder samengewerkt binnen KUNSTwerkt van Cultuurmij Oost, een initiatief dat kunstenaars koppelt aan opdrachtgevers en introduceert bij ruimtelijke, bedrijfsmatige en sociale vraagstukken. Als initiator en projectleider stimuleert Erna aan de Stegge de samenwerking tussen kunstenaars en opdrachtgevers in Gelderland, Overijssel en de Euregio. Voordien was ze adviseur kunst en cultuur voor de gemeente Nijmegen. Marlies Leupen heeft sinds 2001 haar eigen bureau voor strategie, training en gespreksleiding, in opdracht van onder andere ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Beeldende Kunst Arnhem, bkkc, Bouwlokaal, Cultuur+Ondernemen en Gemaakt in Gelderland. Daarnaast werkt ze als adviseur voor het Heij-Konijn Fonds en De Innovatiefabriek Arnhem. Voordien was ze onder meer voorzitter van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars Gelderland.

Over de functie van regiomakelaar: “Wij willen als duo regiomakelaar van betekenis zijn voor de ontwikkelkansen van kunst en erfgoed, speciaal in onze regio Oost/Midden. Vanuit onze verschillende functies en rollen beschikken wij beiden over een groot en relevant netwerk en vullen we elkaar goed aan. De overeenkomst in ons werk is dat we de brede ontwikkeling in ons vakgebied op de voet volgen, verbanden zien en kansen benutten. Wij staan beiden in dagelijks contact met kunstenaars en beeldende kunst- en erfgoedinstellingen die projecten willen realiseren waarvoor zij financieringsmogelijkheden zoeken. Niet alleen gerenommeerde kunstenaars en grote instellingen, maar ook afstudeerders en kleine, startende initiatieven. Een belangrijke overtuiging van ons: je moet elkaar kennen om er iets van te maken.”

Regio Zuid – Rebecca Nelemans
Rebecca Nelemans (Zundert, 1967) werkt al ruim 25 jaar met verschillende instellingen in de regio samen. Zij was onder meer directeur van Artotheek 18 in Bergen op Zoom en Roosendaal, werkte voor Museum De Beyerd in Breda en de beleidsafdeling Cultuur van die gemeente en organiseerde tentoonstellingen en festivals. Voor diverse Van Gogh-instellingen in Brabant bedacht zij het inhoudelijk concept en zij heeft diverse publicaties over Vincent van Goghs sporen in Brabant op haar naam staan.

Nelemans was kunstcriticus voor BN De Stem en schrijft voor instellingen en in opdracht van kunstenaars en vormgevers over hedendaagse kunst en vormgeving. Daarnaast verzorgt zij diverse cursussen en lezingen met de nadruk op moderne kunst. Zij was lange tijd gespreksleider voor de kunstgesprekken bij Museum De Pont in Tilburg.

Als curator organiseerde ze diverse tentoonstellingen en festivals op particulier initiatief zoals kunstenfestival KUS en de tentoonstelling ‘Zin – rondom de leegt’ maar ook in opdracht van o.a. het Noordbrabants Museum, Stedelijk Museum Breda, Park013 en het Van GoghHuis in Zundert.

Over de functie van regiomakelaar: “Ik open graag de ogen van anderen, noem het zendingsdrang als je wilt. Maar het voelt nog steeds als een voorrecht om intermediair te zijn tussen het kunstwerk en haar publiek.”

Alle regiomakelaars gaan per 1 september aan de slag. Vanaf dat moment zal op deze website vermeld worden op welke manier zij bereikbaar zijn.