nieuws archief

overzicht

Aanvraagrondes bijdragen meerjarenprogramma’s

Tim en Katrein Breukers, Tribute to Julian B. Coco, installation view, Hotel Maria Kapel. Fotograaf: Noortje Knulst Tim en Katrein Breukers, Tribute to Julian B. Coco, installation view, Hotel Maria Kapel. Fotograaf: Noortje Knulst

Presentatie-instellingen, musea en andere erfgoedinstellingen kunnen opnieuw aanvragen indienen voor een bijdrage aan hun meerjarenprogramma’s. De deadlines hiervoor zijn op 1 en 15 september.

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. De bijdrage kan eens per jaar worden aangevraagd. De deadline is 1 september 2017.

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Een bijdrage kan, eventueel in samenwerking met andere instellingen, worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten die zich richten op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. De bijdrage kan ook worden aangevraagd voor een (her)inrichting van een permanente expositie of voor de ontwikkeling van visie en concepten voor bovengenoemde programma’s in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. De bijdrage kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. De eerstkomende deadline is 15 september.

(Afbeelding: Tentoonstelling ‘Tribute to Julian B. Coco’ van Katrein en Tim Breukers bij Hotel Maria Kapel. Fotograaf: Noortje Knulst)