nieuws archief

overzicht

Aanspreekpunt voor interdisciplinaire projecten

Begin dit jaar stelden de publieke cultuurfondsen een aanspreekpunt voor interdisciplinaire projecten in. Aanvragers die niet weten bij welk fonds ze terecht kunnen omdat ze op het snijvlak van verschillende kunstdisciplines opereren of op het snijvlak van kunst en de rest van de maatschappij, kunnen hier terecht. De contactpersoon, Lara Riga, informeert aanvragers over de bijdragemogelijkheden bij de verschillende fondsen en verwijst zo nodig door. Zij is te bereiken via l.riga@mondriaanfonds.nl of telefonisch via: 020 523 1600.

Voorbeelden van interdisciplinaire projecten zijn:

If You Are Not There, Where Are You?
If you are not there, where are you? heeft als doel om taal te vinden voor de vaak angstige en onbegrepen beleving die kinderen hebben tijdens een afwezigheid. Wetenschap en kunst zijn verbonden in een uniek experiment dat de onzichtbare ervaring op artistieke wijze transmediaal verbeeldt. Meer inzicht in waar deze kinderen zijn, als ze er even niet zijn, leert ons niet alleen meer over hen maar geeft ook inzicht in het menselijk bewustzijn en het theater van de geest.

Hacking Habitat
Stichting Niet Normaal organiseerde de kunstmanifestatie Hacking Habitat op verschillende locaties in Utrecht. De manifestatie richtte zich op de groeiende invloed van systemen en de rol die technologie daarin speelt. Hacking Habitat maakt mensen bewust van de technologie gestuurde wereld en bood bezoekers high- en lowtech tools om te ontsnappen aan teveel regulering en controle.

De Tegenstanders
Een muziektheaterproject dat ingaat op het gevoel van onbehagen en weerstand van tegenstanders in het vluchtelingendebat. De Tegenstanders geeft zowel vluchtelingen áls tegenstanders in het vraagstuk over vluchtelingen een stem door hun verhalen te gebruiken en samen te smeden tot muzikale spreekkoren.

#5200 Woorden
Melih Gençboyacı, een nieuwe Nederlander, bevraagt vanuit zijn ervaring als mens en kunstenaar, wat de ontwikkeling van je identiteit in een nieuw taalgebied betekent. Vanuit een nieuwsgierigheid naar het effect van nieuwe woorden leren, wil Gençboyacı het leergedrag onderzoeken door openbare ontmoetingen te organiseren met de performance-installatie #5200woorden in plaats van geïsoleerd leergedrag in cursussen. Spelenderwijs en vrij van bestaande interpretaties. Zoals kinderen uit tien verschillende landen in tien verschillende talen samen een zandkasteel bouwen.

Lees je beter
Het lezen van kinder- en jeugdliteratuur kan jeugdige patiënten, familie, maar ook artsen en verpleegkundigen helpen bij het omgaan met de aandoening of de begeleiding van de patiënt. Onderzoeken wijzen uit dat fictie zelfs meer helpt dan non-fictie; de verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat non-fictie doorgaans vertelt óver de ziekte en dat fictie ervoor zorgt dat je je inleeft in iemand die te maken heeft met een kwaal. Wie op zoek gaat naar geschikte kinder- en jeugdboeken stuit echter op een probleem; het vinden van de juiste titel wordt ernstig bemoeilijkt doordat een overzicht ontbreekt. Schrijver Ted van Lieshout zette daarom het online register Lees je beter op dat niet alleen jeugdige patiënten zelf, maar ook hun naasten en zorgverleners helpt om beter inzicht te krijgen in een aandoening.