nieuws archief

overzicht

Mondriaan Fonds investeert in collecties achttien musea

Tentoonstelling the Making of Modern Art - Een verhaal over moderne kunst, Van Abbemuseum, 2017. Foto: Peter Cox Tentoonstelling the Making of Modern Art - Een verhaal over moderne kunst, Van Abbemuseum, 2017. Foto: Peter Cox

Achttien publieke kunstmusea kunnen de komende periode kunst aankopen mede dankzij het Mondriaan Fonds. Zij krijgen een bijdrage voor aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945. Deze bijdragen aan de collectieprogramma’s variëren van 25.000 tot 250.000 euro, voor een periode van één of twee jaar. In totaal gaat het om 2,3 miljoen euro.

Het gaat om aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen, (semi)permanent aan het publiek worden getoond en die voor Nederland belangrijk zijn. Ook vallen hier opdrachten onder van musea aan kunstenaars, gericht op de verwerving van een of meerdere werken voor de collectie.

De musea die een bijdrage krijgen zijn: Bonnefantenmuseum (Maastricht), Centraal Museum (Utrecht), CODA Museum (Apeldoorn), Frans Hals Museum|De Hallen (Haarlem), Fries Museum (Leeuwarden), Gemeentemuseum (Den Haag), Groninger Museum (Groningen), Museum De Domijnen (Sittard), Keramiekmuseum Princessehof (Leeuwarden), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Museum Arnhem (Arnhem), SM’s Stedelijk Museum (’s-Hertogenbosch), Stedelijk Museum (Amsterdam), Stedelijk Museum Schiedam, TextielMuseum (Tilburg), Rijksmuseum Twenthe (Enschede), SCHUNCK* (Heerlen) en Van Abbemuseum (Eindhoven).

Uit de ingediende plannen blijkt dat de kunstmusea verzamelen met de Collectie Nederland als uitgangspunt: alle kunst- en erfgoedobjecten in publiek bezit. Ook stemmen de musea hun collectie- en aankoopbeleid op elkaar af en voeren zij een ruimhartig bruikleenbeleid. Een prille maar interessante samenwerking betreft die tussen SCHUNCK* en het Stedelijk Museum Schiedam. Zij gaan samenwerken op het gebied van moderne en hedendaagse schilderkunst.

De programma’s die de samenhang tussen het verzamel- en presentatiebeleid, het belang voor de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van het collectie- en presentatieplan het beste weerspiegelen, worden gehonoreerd. Om in aanmerking te komen moeten musea een eigen aankoopbudget van ten minste 50.000 euro per jaar hebben en een soepel bruikleenbeleid hanteren.

Voor meer informatie over de Bijdrage Collectieprogramma’s zie de website.

Zie ook het blog Verzamelen en Verbinden van Birgit Donker: “Een van de belangrijkste bijdragen van het fonds is de Bijdrage Collectieprogramma’s. Zonder dat ze al allerlei specifieke aankopen hoeven op te sommen, kunnen de instellingen duidelijk maken hoe ze zich willen profileren op het terrein van hun collecties en hoe ze deze op inspirerende wijze gaan tonen aan hun publiek. Juist in deze tijden waarin zo veel lijkt te draaien om korte termijnresultaten, bezoekersaantallen en eigen inkomsten is geld voor plannen met langere adem extra waardevol.”