nieuws archief

overzicht

Elf kunstinitiatieven ontvangen werkbijdrage

Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2016 & 2017 Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2016 & 2017

Het Mondriaan Fonds kent aan elf kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2017-2018. In totaal stelt het fonds hiervoor 110.000 euro beschikbaar.

Bij wijze van pilot werd in 2015 en 2016 via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar gesteld voor kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoefte en aansluitend bij de doelstellingen en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds. Op advies van de commissie en een evaluatie van de eerste uitkomsten besloot het Mondriaan Fonds deze bijdrage vanaf 2017 structureel in het instrumentarium te verankeren. De initiatieven die een bijdrage krijgen zijn:

Cargo in Context (Amsterdam), Corridor Project Space (Amsterdam), DNK Amsterdam, Expoplu (Nijmegen), Extra Extra (Rotterdam), Rib (Rotterdam), ROZENSTRAAT (Amsterdam), Satellietgroep (Scheveningen), Suze May Sho (Arnhem), Upominki (Rotterdam) en VHDG (Leeuwarden).

Dit jaar dienden 49 kunstinitiatieven een aanvraag in; een heterogene groep aan organisaties, samenwerkingsverbanden en collectieven die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Sommigen opereren nomadisch, andere initiatieven hebben een (vaste) locatie of bestaan alleen digitaal. Over het algemeen zijn de initiatieven klein in termen van mankracht en organisatorische structuren maar beschikken ze over grote (internationale) netwerken.

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelde, was enthousiast over de oogst van de open oproep: “De commissie is onder de indruk van de vitaliteit en energie die uit de aanvragen spreekt. Hoewel ze constateert dat het aantal aanvragen in absolute zin is verminderd ten opzichte van de voorgaande twee open oproepen, meent ze dat het geheel in kwalitatieve zin is verbeterd. Het betreft initiatieven die, soms in los verband opererend, veel activiteiten ontwikkelen waarin onderzoek, experiment en productie centraal staan. Daarmee vervullen de initiatieven een aanvullende rol op de activiteiten van musea en presentatie-instellingen. Het zijn belangrijke plekken in de overgang van academie naar de professionele kunstwereld, maar vooral van belang vanwege de aandacht die ze hebben voor niches, afwijkende voorkeuren en experimenten waarvoor in het reguliere circuit minder tot geen plaats is.” Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

Op advies van de commissie besloot het Mondriaan Fonds alle elf positief beoordeelde initiatieven een werkbijdrage toe te kennen. De gehonoreerde initiatieven kennen een risicovolle en experimentele praktijk. Ze onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaars en hun publiek staat.

Nederland kent een rijk aanbod aan kleine kunst- en kunstenaarsinitiatieven. Zij hebben een specifieke functie naast de grotere presentatie-instellingen. De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen de academie, het professionele veld en het publiek.

Het fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen en kunstinitiatieven die zich programmatisch van elkaar onderscheiden. De bijdrage voor de kleinere kunstinitiatieven komt bovenop de bedragen die door het fonds worden toegekend voor meerjarenprogramma’s van presentatie-instellingen. Daarnaast zijn zes presentatie-instellingen opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van OCW.

Zie ook het blog Kraamkamers van kunst van Birgit Donker: “met de middelen voor deze elf initiatieven geven we een noodzakelijke impuls aan de kunst van de toekomst.”

Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2016 & 2017