nieuws archief

overzicht

Ook in 2018 compensatie voor toepassing honorariumrichtlijn

Ook in 2018 kunnen instellingen aanvragen voor een gedeeltelijke compensatie van de toepassing van de honorariumrichtlijn. Op deze manier wil het Mondriaan Fonds stimuleren dat reële kunstenaarshonoraria daadwerkelijk worden toegekend, ook door musea en kunstinstellingen die moeite hebben hun begroting rond te krijgen. De richtlijn voor kunstenaarshonoraria is begin 2017 gelanceerd vanuit de partners van BKNL (*). Met de richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels door meer dan honderd musea en presentatie-instellingen onderschreven en toegepast. Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds een tijdelijk budget dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn inzetten. De richtlijn wordt binnen en buiten het veld van de beeldende kunst gezien als een goed voorbeeld van collectieve onderhandeling over arbeidsvoorwaarden.

Recentelijk ontvingen onder meer CBK Zuidoost, Fries Museum, Garage Rotterdam, Derde Wal en Hotel Maria Kapel een bijdrage via het Experimenteerreglement Kunstenaarshonorarium. Waar Hotel Maria Kapel de bijdrage ontving voor een solotentoonstelling van Vincent Vulsma, ontving het CBK Zuidoost deze voor de deelname van maar liefst elf kunstenaars aan de groepstentoonstelling Het haperende lichaam.

Dit voorjaar worden de resultaten bekend van de evaluatie van de richtlijn kunstenaarshonoraria. In overleg met het ministerie van OCW is besloten om ook voor 2018 budget beschikbaar te stellen voor het ‘experimenteerreglement’, dat instellingen een gedeeltelijke compensatie biedt voor het betalen van honoraria aan beeldend kunstenaars.

* Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.