nieuws archief

overzicht

Resultaten onderzoek internationaal beleid 2013-2017

In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde Kantar Public (voorheen TNS NIPO) een onderzoek uit naar de effecten van de Bijdrage Presentatie Buitenland en de Bijdrage Kunstbeurzen over de periode 2013-2016. Vrijwel alle aanvragers (kunstenaars en organisaties) die een bijdrage hebben ontvangen geven aan dat het hierdoor makkelijker was om Nederlandse kunstenaars in het buitenland te tonen. Ook de spin-off van de bijdragen blijkt belangrijk: driekwart van de kunstenaars geeft aan dat de bijdrage tot nieuwe exposities en opdrachten leidden.

Vrijwel alle aanvragers die een bijdrage hebben ontvangen geven aan dat het met de bijdrage gemakkelijker was om Nederlandse kunstenaars in het buitenland te tonen. De helft van de kunstenaars en driekwart van de internationale organisaties geeft zelfs aan dat dit zonder bijdrage niet mogelijk zou zijn geweest. Zo vertelt Erik van Lieshout in een interview over zijn solotentoonstelling Zondebok bij Kunstverein Hannover: Het één lokte het ander uit. Toen we in Wiels begonnen zochten we bij voorbaat al naar ‘venues’ om mee samen te werken, maar pas toen alles liep en curatoren kwamen kijken, zoals Margot Heller, artistiek directeur van South London Gallery, werd ik gebeld of ik tijd had om ook daar te exposeren. Het Mondriaan Fonds werkt dan als katalysator, daarom zijn we er ook zo blij mee!’

Belangrijk blijkt ook de spin-off van de bijdragen. Zo geven zeven op de tien kunstenaars aan dat hun internationale presentaties resulteerden in nieuwe contacten. En twee derde van de kunstenaars benadrukt dat de bijdrage tot nieuwe exposities en nieuwe opdrachten leidden. Een voorbeeld is Wendelien van Oldenborgh die naar aanleiding van haar presentatie in het Nederlandse paviljoen in Venetië uitnodigingen ontvangt van curatoren die haar werk op de biënnale hebben gezien. Zo maakt zij voor de internationale tentoonstelling Migrant Bauhaus, die in 2019 opent tijdens de viering van 100 jaar Bauhaus in Berlijn, een nieuw werk dat voortborduurt op Cinema Olanda.

Negen op de tien ondervraagde aanvragers heeft een (zeer) positief beeld van het Mondriaan Fonds en zijn tevreden over de huidige dienstverlening. Acht tot negen op de tien aanvragers zijn tevreden over de vriendelijkheid van medewerkers, communicatie, contactmogelijkheden en de zorgvuldigheid waarmee aanvragen in behandeling worden genomen.

Ondanks de hoge mate van tevredenheid, zijn er enkele aandachtspunten op het gebied van de behandelingssnelheid en de transparantie bij de beoordeling van de aanvragen. Het Mondriaan Fonds herkent deze aandachtspunten. Om de behandelingssnelheid te vergroten, is in 2017 de frequentie van de vergaderingen verhoogd. Echter, door de druk op het beschikbare budget voor internationale presentaties en kunstbeurzen, is het niet meer mogelijk alle positief geadviseerde initiatieven de gevraagde bijdrage toe te kennen. Dit compliceert en vertraagt het advies- en toekenningstraject. Het fonds werkt aan een verbetering van het toekenningstraject. Een herhalingsonderzoek naar de tevredenheid moet uitwijzen of deze maatregelen het gewenste effect hebben.

Klik hier voor het onderzoek naar het effect van de Bijdrage Presentaties Buitenland en de Bijdrage Kunstbeurzen over de periode 2013-2016.