nieuws archief

overzicht

2018 Europees Jaar Cultuur Erfgoed

Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Dat is het Nederlandse thema van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met het Jaar zal aandacht gegeven worden aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa.

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. We leren elkaars geschiedenis beter kennen door naar erfgoed te kijken binnen de Europese context. Erfgoed verbindt gemeenschappen; cultuureducatie en meer kennis over erfgoed bevordert sociale betrokkenheid en integratie. Voor het beheer en behoud van het cultureel erfgoed is het belangrijk dat een breed en divers publiek ervan geniet en betrokken is.

DutchCulture en Kunsten `92 zullen samen met een groot aantal erfgoedorganisaties het themajaar vormgeven. Zij ontwikkelen en organiseren een nationaal programma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is op Europees niveau betrokken bij de organisatie van het Jaar.

Erfgoedorganisaties kunnen in hun programmering aanhaken bij het Europees Erfgoedjaar. Daarnaast kunnen organisaties die evenementen willen organiseren binnen het Jaar gebruik maken van een aantal fondsen. Bij het Mondriaan Fonds kunnen aanvragen worden ingediend via de Projectinvestering Instellingen en de Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen.

Ook droeg het Mondriaan Fonds bij aan een pilot van Stichting Erfgoedlab. In Nederland wordt de Erfgoedstem uitgegeven, een digitale voorziening voor informatie op het gebied van cultureel erfgoed. In het kader van het Jaar van het Cultureel Erfgoed wordt een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of en hoe een Europese Erfgoedstem te realiseren is, die cultureel erfgoeddeskundigen in verschillende Europese landen met elkaar verbindt en informeert.

Meer informatie over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is te vinden via https://www.europeeserfgoedjaar.nl/