nieuws archief

overzicht

Enquête richtlijn kunstenaarshonorarium

bknl bknl

Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonorarium. BKNL – een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van de beeldende kunst in Nederland – is benieuwd wat de richtlijn oplevert in de praktijk en laat daarom een enquête uitvoeren: wordt de richtlijn toegepast, sluit het aan bij de praktijk, kan deze nog verbeterd worden?

De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende kunstinstellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels toegepast door beeldend kunstenaars en meer dan 100 musea en presentatie-instellingen in Nederland.

Het Mondriaan Fonds hoopt dat zoveel mogelijk kunstenaars en instellingen de enquête invullen, want zo kan niet alleen de richtlijn verbeterd of aangescherpt worden, maar ook het experimenteerreglement dat het Mondriaan Fonds heeft ingesteld om het gebruik van de richtlijn te stimuleren. Beeldende kunstinstellingen die de richtlijn toepassen kunnen momenteel voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen bij het Mondriaan Fonds.

De digitale vragenlijst kan worden ingevuld tot uiterlijk 28 februari. Dit neemt ongeveer twintig minuten in beslag. De resultaten worden volledig anoniem verwerkt. Let op: er is een aparte vragenlijst voor beeldend kunstenaars en een vragenlijst voor instellingen.

De vragenlijst voor beeldend kunstenaars vindt u hier.
De vragenlijst voor musea en presentatie-instellingen vindt u hier.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met BKNL via info@bknl.nl.