nieuws archief

overzicht

Drie tips van Liza Wolters voor aanvragen Werkbijdrage Jong Talent

Liza Wolters in SCHUNCK*, in aansluiting op haar solotentoonstelling 'Now Is a Different Back Then'. Liza Wolters in SCHUNCK*, in aansluiting op haar solotentoonstelling 'Now Is a Different Back Then'.

Beeldend kunstenaar Liza Wolters kreeg in oktober 2017 een Werkbijdrage Jong Talent toegekend. Tijdens de toekomstbeurs Plugin the Future in ‘s-Hertogenbosch gaf ze derde- en vierdejaarsstudenten van de AKV|St. Joost tips voor het indienen van een aanvraag bij het Mondriaan Fonds, op basis van haar eigen ervaringen.

De drie tips van Liza Wolters:

  1. Maak voor jezelf een helder plan. Ga na wat je écht in je aanvraag wilt zeggen en wat je wilt doen als je de bijdrage ontvangt (ook als je die niet ontvangt).
  2. Laat je teksten nalezen. Je kunt hiervoor iemand vragen die je werk goed kent en die kan bekijken of je werk goed in de aanvraag weerspiegeld wordt. Of kies juist een buitenstaander die kan beoordelen of de teksten begrijpelijk zijn voor iemand die niet bekend is met het werk.
  3. Benader het als onderdeel van je praktijk. Het indienen van een aanvraag is een manier om over je werk na te denken en je bewust te worden van wat je wilt. Je hebt hoe dan ook iets aan de plannen die je maakt en de teksten die je schrijft. De teksten kan je bijvoorbeeld weer hergebruiken voor je website of andere aanvragen.

De Werkbijdrage Jong Talent is bedoeld voor beloftevolle beeldend kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding en kan worden aangevraagd na een jaar artistieke praktijk. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk en bedraagt 19.000 euro voor een periode van twaalf maanden.

Ook een Werkbijdrage Jong Talent aanvragen? Kijk hier voor meer informatie.