nieuws archief

overzicht

Vacature lid Raad van Toezicht

Wegens het vertrek van een van de leden is het Mondriaan Fonds op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (RvT). De stichting Mondriaan Fonds kent een raad van toezicht-model met een bestuur en een Raad van Toezicht. De raad van toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De RvT staat het bestuur met raad terzijde. Directeur-bestuurder is sinds 2012 Birgit Donker.

Het Mondriaan Fonds streeft naar een evenwichtige samenstelling van zijn toezicht. Het nieuwe lid beschikt over aantoonbare kennis van de (inter-)nationale beeldende kunstwereld zowel aan de makers- als instellingenkant. Het nieuwe lid heeft ook brede kennis van de beeldende kunstmarkt en kent de bij die markt horende risico’s. Het nieuwe lid beschikt over een open houding en is aantoonbaar (inter-)cultureel sensitief.

Vind de vacature hier