nieuws archief

overzicht

Visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ van minister Van Engelshoven

Presentatie visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ door minister Van Engelshoven Presentatie visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ door minister Van Engelshoven

Vandaag presenteerde minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’. De brief vertrekt vanuit de notie dat kunst en cultuur in de eerste plaats een eigen intrinsieke waarde hebben, en dat een open samenleving gedijt bij kunst en cultureel erfgoed. ‘Kunstenaars schudden ons wakker, en erfgoed laat zien waar we vandaan komen’, schrijft de minister. De brief sluit daarmee nauw aan bij de visie van het beleidsplan van het Mondriaan Fonds voor deze cultuurplanperiode, dat uitgaat van de gedachte dat kunst en cultureel erfgoed pluriform zijn en een open democratie ondersteunen, en dat ze bijdragen aan een vrije geest en een open blik.

‘De nadruk van de minister op de intrinsieke waarde van kunst, op ruimte voor ontwikkeling en op de verbinding tussen kunst en erfgoed – tussen het nieuwe en het vertrouwde – is veelbelovend’, zegt Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds.

Van Engelshoven noemde in haar brief de eerder aangekondigde investeringen voor kunst en erfgoed. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar gesteld. In kunst en cultuur investeert het kabinet vanaf 2018 een bedrag van 25 miljoen, oplopend tot 50 miljoen vanaf 2019 en 80 miljoen structureel vanaf 2020.

In de visiebrief staat onder meer dat er extra geld komt voor vernieuwing en talentontwikkeling bij de cultuurfondsen: 2,7 miljoen per jaar. Dit bedrag loopt op tot 4,9 miljoen in 2019 en verder. Ook krijgen de Rijksakademie en de Ateliers extra geld: 0,7 miljoen per jaar. ‘Ik wil nieuwe groepen makers de kans bieden in de voorhoede te komen. Met die nieuwe generatie vergroten we de diversiteit van het culturele leven. De nieuwe generatie spreekt een eigen taal, heeft eigen verhalen en spreekt het publiek van deze tijd aan,’ aldus Van Engelshoven.

Het kabinet vult de komende jaren het budget van het Nationaal Aankoopfonds aan. Dit fonds is – na de aankoop van Rembrandts Marten en Oopjen – vrijwel leeg. Grote aankopen van nationale betekenis worden zo ook in de toekomst mogelijk. In 2018 wordt het museaal aankoopfonds aangevuld met 25 miljoen. In de komende jaren volgt nog 25 miljoen. Ook wordt geld vrijgemaakt om de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties te verbeteren.

Van Engelshoven: ‘Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken. Ik wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. En ik wil investeren in monumenten voor een mooie leefomgeving. Onze cultuur verdient het om in volle bloei te staan.’

De cultuursector werkt aan goed werkgeverschap, goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap. Daar hoort volgens het kabinet een redelijke beloning bij. ‘Je moet ervoor zorgen dat eerlijke honoraria worden betaald,’ zei de minister vanmiddag. In 2018 wordt daarom de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda ondersteund. De minister kondigde verder aan samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te kijken of financieringsinstrumenten toegankelijk gemaakt kunnen worden voor makers, een gevolg van een rapport dat BKNL in 2016 liet opstellen.

Het kabinet investeert ten slotte extra in de versterking van het internationale culturele profiel van Nederland. Het bedrag van 2 miljoen per jaar is bestemd voor de cultuurfondsen en geeft een impuls aan internationale culturele samenwerking.

Lees ook het nieuwsbericht ‘Kabinet waardeert cultuur met flinke investeringen’, dat de Rijksoverheid publiceerde, en de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’.