nieuws archief

overzicht

Jaarverslag: de oogst van 2017

Het jaarverslag 2017 is verschenen. Met 220 pagina’s aan interviews, beelden, cijfers en andere resultaten schetst het een grote rijkdom aan kunst en erfgoed.

In het overzicht is de weerslag te vinden van wat het Mondriaan Fonds het afgelopen jaar mogelijk kon maken via bijdragen aan productie en presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland. En ook wat het fonds zelf aan activiteiten heeft belegd om kunst en erfgoed voor het voetlicht te brengen.

De opbrengst komt uitgebreid aan bod in zeven hoofdstukken genoemd naar de platforms waarin de bijdragemogelijkheden en activiteiten zijn gebundeld: Talentontwikkeling, Vitale collectie Nederland, Opdrachten, Presenteren en programmeren, Internationale presentaties, Stimuleren markt, en Samenwerking. Aangezien de belangrijkste resultaten bestaan uit de projecten en activiteiten van de aanvragers komen de ontvangers van deze bijdragen ruim aan het woord in interviews.

Vind hier een digitale versie van het jaarverslag 2017. Lees ook de blog ‘Verstarring doorbreken‘ van Birgit Donker.