nieuws archief

overzicht

Reactie Mondriaan Fonds op museumadvies Raad voor Cultuur

Sectoradvies Musea Sectoradvies Musea

Een evenwichtig advies. Dat is de reactie van het Mondriaan Fonds op het zojuist verschenen sectoradvies van de Raad voor Cultuur over musea. ‘Het is een afgewogen advies, waarin niet alleen aandacht is voor de successen van musea maar ook voor de problemen waar met name de middelgrote en kleinere musea mee kampen’, aldus directeur Birgit Donker van het Mondriaan Fonds.
De aandacht van de raad voor meerstemmigheid, voor diversiteit en pluriformiteit en voor duurzaamheid ondersteunt het fonds. Het Mondriaan Fonds is verheugd over de aandacht voor het aankoopfonds van musea en de uitbreiding hiervan naar een regionaal fonds. Ook beveelt de raad aan het aankoopfonds van het Mondriaan Fonds aan te vullen.

De analyse dat er ruimte moet komen voor jong talent in de museumwereld ziet het fonds als een belangrijke kans voor de sector. Juist om die reden draagt het Mondriaan Fonds bij aan initiatieven als Kansplaatsen en de Museum- en Monumententalentprijs, die nog maar een eerste aanzet hiervoor zijn. De raad zegt over het onderwerp talent: Allereerst vinden we het belangrijk dat creatieve en kunstzinnige talenten kansen en mogelijkheden krijgen om zich artistiek te ontplooien. Dit betekent onder andere dat er in iedere fase van de culturele loopbaan faciliteiten en begeleiding beschikbaar zijn om talenten te laten groeien. Een museum vormt wat dit betreft het podium waarop kunstenaars met hun werken zichtbaar worden voor de samenleving. De raad vindt het daarbij vanzelfsprekend dat deze kunstenaars een eerlijke vergoeding krijgen, zodat zij in staat zijn zich verder te ontwikkelen. In het verlengde hiervan maakt de raad zich in de museumsector ook hard voor een betere arbeidsmarktpositie voor het brede spectrum aan museumprofessionals: van conservatoren en beheer- en behoudsmedewerkers tot communicatie- en educatiemedewerkers. De raad pleit er verder voor dat de honorariumrichtlijn sectorbreed door de musea wordt gevolgd. De raad is van mening dat de Museumvereniging hierbij ook haar verantwoordelijkheid dient te nemen om het gebruik van deze Richtlijn uit te dragen en dat subsidieverleners de Richtlijn op moeten nemen in de subsidievoorwaarden. Het Mondriaan Fonds, dat zelf de richtlijn verplicht stelt voor die bijdragen waar dit van toepassing is, juicht dit pleidooi van de raad van harte toe.
De raad pleit verder voor digitalisering, internationalisering en onderzoek. Dit pleidooi voor verdieping sluit nauw aan bij het streven van het fonds om meer ruimte te creëren voor verdere verdieping. Een grotere inzet hiervoor omarmt het Mondriaan Fonds van harte.

De raad noemt tot slot dat naast de directe overheidssubsidies het Mondriaan Fonds een belangrijke publieke financier is voor musea. Met de teruglopende subsidies en het probleem van met name de kleinere musea om private inkomsten te verwerven, constateert de raad, neemt de druk op het Mondriaan Fonds toe. Het fonds wordt overvraagd, waardoor lang niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Lees hier het Sectoradvies Musea.