nieuws archief

overzicht

Vacature Projectmedewerker beeldende kunst & cultureel erfgoed

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Namens de Nederlandse burger en in opdracht van het Ministerie van OCW draagt het Mondriaan Fonds jaarlijks bij aan bijzondere projecten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Per direct heeft het Mondriaan Fonds een tijdelijke plek voor één projectmedewerker voor 36 uur per week. Diens kerntaak bestaat uit het voeren van meerdere secretariaten van bijdragen gericht op beeldende kunst en cultureel erfgoed. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het procedureel en financieel beoordelen van aanvragen, het schrijven van projectanalyses, het zorgen voor een zorgvuldige be- en afhandeling van de aanvragen en het voorbereiden en afhandelen van de vergaderingen van adviescommissies. Daarnaast onderhoudt de projectmedewerker contacten met aanvragers en met een relevant netwerk. Tevens fungeert deze als schakel tussen de adviseurs en het Mondriaan Fonds en levert een bijdrage aan het jaarverslag, effectmeting, beleidsontwikkeling en nevenactiviteiten van het fonds.

De functie loopt van medio juni tot en met december 2018. Solliciteren kan tot en met donderdag 24 mei. Klik hier voor meer informatie.