nieuws archief

overzicht

Nieuwe Bijdrage Kunstboekenbeurzen voor Nederlandse uitgevers

Presentatie kunstenaarsboeken op de Frankfurter Buchmesse, 2016. Presentatie kunstenaarsboeken op de Frankfurter Buchmesse, 2016.

Nederlandse uitgevers die kunst(enaars)boeken willen tonen van levende beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw op buitenlandse kunstboekenbeurzen van internationaal belang kunnen bij het Mondriaan Fonds een Bijdrage Kunstboekenbeurzen aanvragen. De bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan een kunstboekenbeurs. Het doel van de bijdrage is de internationale positie, bekendheid van en waardering voor hedendaagse beeldende kunst uit Nederland te versterken.

Als een uitgever is toegelaten voor deelname aan één van de beurzen op de vastgestelde lijst – Offprint, NY Art Book Fair, Tokyo Art Book Fair, Frankfurter Buchmesse Halle 4.1 of Friends With Books – wordt een aanvraag direct toegekend mits deze voldoet aan de formele voorwaarden en is voorzien van de gevraagde informatie.

Aanvragen voor een bijdrage voor deelname aan een kunstboekenbeurs die niet op bovenstaande lijst voorkomt worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.

Voor meer informatie over de Bijdrage Kunstboekenbeurzen klik hier.