nieuws archief

overzicht

Vijftien kunstinitiatieven ontvangen werkbijdrage

Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2017 & 2018 Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2017 & 2018

Het Mondriaan Fonds kent aan vijftien kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2018-2019. In totaal stelt het fonds hiervoor 150.000 euro beschikbaar.

Sinds 2017 maakt de Werkbijdrage Kunstinitiatieven deel uit van de reguliere bijdragemogelijkheden van het fonds voor presentatie-instellingen en initiatieven, na eerdere pilots in 2015 en 2016. De initiatieven die een bijdrage krijgen zijn:

B32 Artspace (Maastricht), Billytown (Den Haag), Cityscapes Foundation (Amsterdam), Greylight Projects (Heerlen), Het Resort (Groningen), Het Vijfde Seizoen (Den Dolder), Manifold Books (Amsterdam), Motel Spatie (Arnhem), PARK (Tilburg), PARTS Project (Den Haag), San Serriffe (Amsterdam), Shimmer (Rotterdam), Studio Omstand (Arnhem), Whatspace (Tilburg) en Woodstone Kugelblitz (Rotterdam).

Dit jaar dienden 50 kunstinitiatieven een aanvraag in; een heterogene groep aan organisaties, samenwerkingsverbanden en collectieven die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Sommigen opereren nomadisch, andere initiatieven hebben een (vaste) locatie of bestaan alleen digitaal. Over het algemeen zijn de initiatieven klein in termen van mankracht en organisatorische structuren maar beschikken ze over grote (internationale) netwerken.

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelde, was enthousiast over het resultaat van de open oproep: ‘De commissie is onder de indruk van de energie en het enthousiasme die uit de aanvragen spreekt. Tevens meent de commissie dat er sprake is van een veelheid aan afwisselende initiatieven en dat er vanuit de regio plekken zijn die van belang zijn voor het lokale veld, maar ook een landelijke uitstraling hebben. Het zijn plekken die oog hebben voor jonge kunstenaars en een belangrijke rol willen vervullen in de overgang van academie naar de professionele kunstwereld. Ook is er oog voor het gevorderd kunstenaarschap en zijn er initiatieven die streven naar een balans tussen deze twee typen kunstenaars. Bij de uiteindelijke keuze heeft de commissie regionale spreiding expliciet betrokken en heeft zij in de beoordeling veel rekening willen houden met de omgeving en de plaatselijke context. Ook tijdens deze ronde heeft de commissie speciale waardering voor de initiatieven die een bijzonder positie innemen omdat zij bijvoorbeeld een specifieke niche binnen de beeldende kunst bedienen.’ Klik  hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

Op advies van de commissie besloot het Mondriaan Fonds alle vijftien positief beoordeelde initiatieven een werkbijdrage toe te kennen. De gehonoreerde initiatieven kennen een experimentele praktijk. Ze onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaars en hun publiek staat.

Nederland kent een rijk aanbod aan kleine kunst- en kunstenaarsinitiatieven. Zij hebben een specifieke functie naast de grotere presentatie-instellingen. De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen de academie, het professionele veld en het publiek.

Het fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen en kunstinitiatieven die zich programmatisch van elkaar onderscheiden. De bijdrage voor de kleinere kunstinitiatieven komt bovenop de bedragen die door het fonds worden toegekend voor meerjarenprogramma’s van presentatie-instellingen. Daarnaast zijn zes presentatie-instellingen opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van OCW.

Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2017 & 2018

Door het Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2017 & 2018