nieuws archief

overzicht

Mondriaan Fonds gaat door met regiomakelaars

Regiomakelaars v.l.n.r. Erna aan de Stegge, Marlies Leupen, Rebecca Nelemans en Andrea Möller Regiomakelaars v.l.n.r. Erna aan de Stegge, Marlies Leupen, Rebecca Nelemans en Andrea Möller

Andrea Möller (regio Noord), Rebecca Nelemans (regio Zuid) en het duo Marlies Leupen/Erna aan de Stegge (regio Oost/Midden) blijven tot de zomer van 2019 regionaal aanspreekpunt voor potentiële aanvragers en nieuwe relaties van het Mondriaan Fonds. Dit is besloten na een tussentijdse evaluatie.

Hoewel medewerkers van het Mondriaan Fonds altijd bereikbaar zijn voor vragen van potentiële aanvragers, voorziet de functie van regiomakelaar in een grote behoefte. De vier regiomakelaars die het fonds in 2017 heeft aangesteld zijn in alle regio’s positief ontvangen. Zij blijken enerzijds een drempelverlagende werking te hebben voor potentiële aanvragers op het gebied van beeldende kunst en erfgoed, anderzijds hebben ze bijvoorbeeld potentiële opdrachtgevers gewezen op de mogelijkheden die het Mondriaan Fonds biedt.

De regiomakelaars van het Mondriaan Fonds hebben een onderzoekende en stimulerende rol. Naast het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs is hun taak nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed te signaleren. Op basis van de positieve ervaringen heeft het fonds besloten de aanstelling van de regiomakelaars te verlengen tot de zomer van 2019. Op deze manier wil het Mondriaan Fonds als landelijk en publiek fonds de verbinding met de regio’s versterken en deze een extra impuls geven.

De regiomakelaars zullen komend jaar hun werkzaamheden verdiepen en hun netwerk uitbouwen. Dat doen ze elk op een andere wijze, inspelend op de kansen en behoeftes per regio. Los van informerende gesprekken en het actief contact zoeken met sleutelfiguren, potentiële aanvragers en opdrachtgevers, zullen ze spreekuren, netwerkbijeenkomsten, schriftelijke en telefonische adviezen en werksessies organiseren. Daarnaast blijven de regiomakelaars als spreker of aanspreekpunt aanwezig bij bijeenkomsten en debatten in het land. Feedback hiervan wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het beleid van het Mondriaan Fonds.