nieuws archief

overzicht

Mondriaan Fonds zoekt directeur

Het Mondriaan Fonds is op zoek naar een directeur. Het Mondriaan Fonds maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen en opdrachtgevers. Alle bijdragen versterken de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland, waar de markt dit (nog) niet doet. Het Mondriaan Fonds vervult een belangrijke rol in het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en het ondersteunen van bestaande initiatieven op voornoemde terreinen.

Het Mondriaan Fonds is een ZBO gevestigd in Amsterdam en ontvangt zijn middelen van het ministerie van OCW. Het jaarlijks budget van het Mondriaan Fonds bedraagt ca. 31 miljoen euro.
Bij het Mondriaan Fonds werken, verspreid over verschillende afdelingen, 40 medewerkers die uitvoering geven aan de regelingen en activiteiten.
Het Mondriaan Fonds staat bekend als een open, laagdrempelige en betrokken organisatie.

Van de directeur wordt verwacht dat deze het beleidsplan voor de periode 2017-2020 onderschrijft en uitvoert. Een belangrijke taak zal zijn het vormgeven en uitwerken van het beleidsplan voor de periode 2021-2024.

De gezochte directeur herkent zich in de doelstelling van het Mondriaan Fonds en heeft ervaring binnen of aantoonbare affiniteit met een of meerdere terreinen waar het fonds zich op richt. Deze persoon heeft bestuurlijke ervaring, kent het landelijke cultuurbeleid en heeft een goed netwerk in het culturele veld. De kandidaat heeft strategisch inzicht, ervaring met ontwikkelen van beleid, en met leiding geven aan een organisatie met een breed werkterrein. De directeur beschikt over een open houding en is (inter)cultureel sensitief en onderkent het belang van pluriformiteit.

Klik hier voor het kandidaatprofiel.

Reacties en sollicitatiebrieven kunnen tot en met 16 oktober a.s. gestuurd worden naar mondriaanfonds@ngl-international.com.