nieuws archief

overzicht

Nieuwe website richtlijn kunstenaarshonoria

kunstenaarshonorarium.nl kunstenaarshonorarium.nl

Met het extra budget dat onlangs door het kabinet beschikbaar is gesteld, kan het Mondriaan Fonds de richtlijn voor kunstenaarshonoraria de komende twee jaar verder stimuleren. Instellingen die de richtlijn toepassen, kunnen een gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de honoraria die zij betalen aan beeldend kunstenaars. De vernieuwde website van de richtlijn kunstenaarshonoraria is (in het Nederlands en Engels) beschikbaar via http://kunstenaarshonorarium.nl/.

In de website zijn video’s opgenomen waarin Bart Rutten (directeur Centraal Museum), Jonas Staal (beeldend kunstenaar), Anke Bangma (artistiek leider TENT Rotterdam), Nicole Theeuwes (zakelijk leider Stedelijk Museum Schiedam), Niels van Tomme (directeur De Appel), Renie Spoelstra en Thijs Linssen (beeldend kunstenaars) vertellen over hun ervaringen met de richtlijn. Deze zijn ook via Vimeo te bekijken.

Initiatiefnemers van de honorariumrichtlijn zijn Kunstenbond, Platform Beeldende Kunst, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en De Zaak Nu – verenigd in BKNL. De richtlijn is een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars.