nieuws archief

overzicht

Bekendmaking genomineerden voor De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlands taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst. Verheugd maken de organisatoren en de jury de genomineerden voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 bekend:

Essay
Sarah van Binsbergen
Thomas van Huut
Noortje de Leij

Recensie
Maarten Buser
Pia Louwerens
Jorne Vriens

Dit jaar wordt bovendien de Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken uitgereikt, gericht op nieuwe (digitale, experimentele, of ongebruikelijke) wegen en vertelmethodes. Hiermee willen de initiatiefnemers van de prijs individuen of initiatieven signaleren en stimuleren die op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de Nederlandstalige reflectie op beeldende kunst. Deze prijs wordt uitgereikt naar voordracht en selectie door scouts, bestaand uit Heske ten Cate, Kris Latoir en Noor Mertens. De genomineerden zijn:

Innovatieve Kunstkritische Praktijken
Boris Van den Eynden
Sofie Van Loo
Kunst is Lang

Dit jaar, bij de zesde editie en tevens het lustrum van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, kreeg de jury 64 geanonimiseerde recensies en essays toegestuurd om te beoordelen, 11 recensies en 12 essays méér dan voorgaande editie. Opvallend: Alle genomineerde recensenten en essayisten komen uit Nederland, terwijl innovatief talent met twee van de drie genomineerden voor de Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken uit Vlaanderen komt.

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op vrijdag 14 december a.s. worden de winnaars van de categorieën Recensie en Essay (hoofdprijs €3.000 en een mentorschap) en Innovatieve Kunstkritische Praktijken (hoofdprijs €3.000) gepresenteerd bij Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. De uitreiking gaat om 16:00 uur van start, inloop 15:30 uur. Aansluitende borrel tot ca. 19:30 uur. Op de uitreiking wordt de publicatie gepresenteerd met alle genomineerde essays en recensies. Het programma met sprekers zal binnenkort bekendgemaakt worden. Bijwonen van de uitreiking kan door te reserveren via reservations@wdw.nl o.v.v. ‘Reservering uitreiking Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018’.

De jury van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 staat onder voorzitterschap van Sacha Bronwasser (auteur, curator en spreker, criticus voor o.a. De Volkskrant) en bestaat verder uit Basje Boer (schrijver en freelance cultuurcriticus, o.a. De Groene Amsterdammer), Vincent van Velsen (freelance criticus en curator, o.a. bijdragend redacteur Metropolis M), Michael Van den Abeele (kunstenaar) en Christophe Van Gerrewey (redacteur De Witte Raaf, professor architectuurtheorie EPFL, winnaar Prijs voor Jonge Kunstkritiek 2008).

De prijs is een initiatief van De Appel Amsterdam, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, het Mondriaan Fonds, Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Van Abbemuseum Eindhoven, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk Aalst en M – Museum Leuven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@jongekunstkritiek.net

Lees meer over de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek
Website: www.jongekunstkritiek.net
Facebook event uitreiking: https://www.facebook.com/events/490625428111847/